→ 28 de setembre de 2023. Ple municipal

Aprovades les nostres propostes per avançar en accessibilitat universal

D’acord amb la normativa vigent els principals centres d’activitat dels nuclis urbans han de disposar d’un mínim d’1 plaça d’aparcament reservada per a persones amb mobilitat reduïda per cada 40 places o fracció, independentment dels estacionaments identificats amb placa de matrícula. No es tracta que aquesta proporció mínima d’1 cada 40 o fracció es doni en el conjunt del terme municipal, sinó que s’ha de tenir en consideració en cadascuna de les zones d’activitat del municipi. En aquest sentit, el Ple ha aprovat una proposta nostra per revisar el nombre actual i comprovar l’estat de totes les places d’aparcament reservades, amb l’objectiu de corregir les disfuncions existents i garantir que el seu nombre total i la seva ubicació siguin les correctes. A més, el govern  també s’ha compromès a tenir un major control sobre les targetes d’aparcament validades a la nostra ciutat, així com fer una revisió de les places existents d’aparcament amb reserva de matrícula, tot plegat per evitar situacions d’ usos incorrectes o fraudulents.  La nostra formació entén que aquest és un pas important que s’ha de fer si volem que Sant Feliu de Guíxols esdevingui una ciutat inclusiva, sobretot per a les persones que veuen reduïda la seva mobilitat per qüestions de diversitat funcional, però també per a les persones que presenten situacions de mobilitat reduïda transitòria en moments puntuals, com per exemple les dones embarassades durant l’últim trimestre de gestació. Totes aquestes, i altres qüestions com l’ accessibilitat als espais públics i l’accés als canals de comunicació, són situacions que s’hauran de plantejar en un futur Pla d’Accessibilitat Municipal.

En línea a voler millorar aquesta accessibilitat municipal, també hem proposat que es facin obres de millora tant a l’Oficina Local d’Habitatge com a la Biblioteca Municipal. En el primer cas, per eliminar un esglaó pronunciat a l’entrada, sense rampa d’accés, i que ara fa un any, amb motiu de la seva inauguració, la nostra formació ja va advertir que el local incomplia amb la normativa sobre accessibilitat universal. I en el cas de la Biblioteca, per canviar la porta d’entrada actual, de tiratge manual i molt pesada, per una d’automàtica. Els dos punts han estat acceptats.

El Ple també ha aprovat, amb el vot favorable del nostre regidor, el text refós d’una modificació puntual del POUM a l’entorn de Sant Amanç. Aquest és un espai de la ciutat que, una vegada estigui desenvolupat, s’ha de convertir, en bona mesura, en un espai  verd que faci de rebedor entre la ciutat i L’Ardenya. Així ho hem manifestat des del primer moment i hem estat curosos que la modificació mantingués  el mateix espai de zona lliure que el POUM defineix inicialment com un futur parc natural. Lògicament, sense baixar la guàrdia, haurem d’anar en compte de com es desenvolupa l’edificabilitat en els dos sectors urbanístics pendents de desenvolupament que contempla l’espai.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »