→ 21 de setembre de 2023. Comissions informatives  

Volem treballar un Pla d’Accessibilitat Municipal que contempli les places reservades d’estacionament, els accessos universals als edificis i equipaments, les voreres, els passos de vianants, el transport col·lectiu i els processos de comunicació.

Avui s’han reunit les diferents comissions per dictaminar els temes que aniran al Ple d’aquest mes de setembre. La nostra formació ha presentat dues propostes per fer  més fàcil la vida a les persones que veuen reduïda la seva mobilitat, i alhora, avançar en l’eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en el nostre municipi. Una de les propostes fa referència a facilitar l’accés a dos espais municipals, com són l’Oficina Local d’Habitatge i la Biblioteca Municipal, que no compleixen amb la normativa de disposar d’un itinerari d’accés adaptat. L’Oficina d’Habitatge per culpa d’un esglaó pronunciat  a l’entrada, sense rampa d’accés, i la Biblioteca Municipal per culpa d’una porta d’entrada de tiratge manual i excessivament pesada. En els dos casos demanem fer les obres necessàries per revertir la situació.

L’altra proposta té a veure amb les places d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda que tenim a la ciutat. En aquest sentit, entenem cal revisar l’estat de totes les places existents per tal de garantir que la seva ubicació, dimensions i retolació siguin les correctes d’acord amb la normativa. Tanmateix hem detectat que caldria ampliar en unes vint places el nombre total d’aquestes places, si bé és cert que algunes de les existents no estan ben ubicades.  Per altra banda demanem que es faci un  control actualitzat sobre les targetes d’aparcament validades existents a la nostra ciutat, així com una revisió de les places d’aparcament amb reserva de matrícula, per tal que en els dos casos es compleixi amb la normativa vigent. Totes aquestes accions caldria emmarcar-les en un futur Pla d’Accessibilitat Municipal que contempli també, a banda de l’estudi sobre les places reservades d’estacionament i els accessos universals als edificis, les voreres, els passos de vianants, el transport col·lectiu i els processos de comunicació.

També portarem a Ple una moció contra les actituds sexistes i masclistes en el món de l’esport, per tal de reiterar el compromís de l’Ajuntament per eliminar la presència de qualsevol signe de masclisme, sexisme, racisme o homofòbia en qualsevol pràctica esportiva que es faci a  la nostra ciutat, tot plegat amb la voluntat de promoure, de manera coordinada amb totes les entitats esportives, l’esport femení.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »