→ 29 d’agost de 2023. Ple Municipal

El govern s'enroca de nou en la recollida selectiva

En el decurs del Ple d’avui el govern de TxSF i PSC ha tirat enrere una sèrie d’accions que plantejàvem i que tenien com a propòsit millorar la recollida selectiva en el municipi.  Actualment, Sant Feliu de Guíxols recicla pitjor del que ho feia 10 anys enrere i amb un 44% es troba lluny dels estàndards que serien adients. Aquests mals resultats fan que, a banda de no reduir les emissions de CO2 i no contribuir a pal·liar els efectes del canvi climàtic, hàgim de fer front a un increment en la taxa de les escombraries, tant per la pujada del preu del cànon per tona de la fracció rebuig dipositada com per la diferència de quilometratge que hi ha pel fet   d’ haver d’anar a abocar a Vacarisses, una vegada tancat l’abocador de Solius. És que per això que proposàvem, entre altres accions, tancar amb xip els contenidors de les fraccions Orgànica i Rebuig per tal que s’obrin amb una targeta o una APP identificativa del domicili assignat, posar en marxa una àmplia campanya informativa i de conscienciació per garantir l’ús correcte dels contenidors, aplicar bonificacions per a ús de la Deixalleria Municipal i recuperar el servei de Deixalleria Mòbil amb un vehicle més versàtil i amb uns horaris més flexibles.

El un altre apartat el regidor de Patrimoni Cultural ha comparegut per presentar les dades de viabilitat del projecte Museu Thyssen i la veritat és que ha aclarit poca cosa. L’aprovació inicial del projecte implica que la ciutat hagi de tenir preparats, a data d’avui, 6,8 milions d’euros, perquè dels 13 milions requerits per fer l’obra només n’hi han compromesos de diferents administracions 6,2 milions. I és aquí on ens preocupa no haver vist encara cap estudi previ que determini si, una vegada finalitzada l’obra i tenint en compte que es tracta d’una cessió per 20 anys, el museu guardarà l’equilibri raonable entre el benefici privat i el públic que se suposa ha de tenir qualsevol cooperació com aquesta. I tampoc coneixem cap estudi de costos atenent a la naturalesa del propi museu, ja que durant 20 anys es requerirà fer front a uns costos, que no seran menors, en temes de manteniment, personal i seguretat. De fet, en cap moment han descartat que no hagin de sortir del pressupost ordinari de l’Ajuntament. A data d’avui encara hi ha massa interrogants al voltant d’aquest projecte, certament un tant megalòman al nostre entendre.

El Ple també ha aprovat les bases de les subvencions per a l’obertura de nous establiments comercials en locals buits; en aquest punt el nostre regidor s’ha abstingut perquè no ha estat admesa la seva esmena que proposava que, entre els requisits de les persones i/o empreses beneficiàries de les subvencions, constés el fet de no haver acomiadat mai a cap treballador ni treballadora de manera improcedent.

Finalment en l’apartat de precs i preguntes hem denunciat que, malgrat trobar-nos en situació d’emergència per sequera, s’estan baldejant embarcacions amb aigua de boca en el Club Nàutic; un fet que el govern no ha desmentit, però que ha atribuït la responsabilitat inspeccionadora a Ports de la Generalitat per ser-ne la administració competent. També ens hem interessat per sistemes d’aprofitament de l’aigua i, en aquest sentit, compartim l’estudi que està fent el govern per instal·lar un mecanisme de recollida d’aigua freàtica a la zona alta de la carretera de Girona, en consonància amb una proposta que nosaltres mateixos vam presentar el passat mes de febrer sobre l’aprofitament de les aigües freàtiques.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »