Les pitjors dades de l’última dècada

Les pitjors dades de l’última dècada

La recollida selectiva a Sant Feliu de Guíxols torna a deixar en evidència al govern actual

Una vegada publicades les dades de l’Agència de Residus de Catalunya sobre recollida selectiva corresponents a l’any 2022, es constata que Sant Feliu de Guíxols continua lluny (44,08%) dels estàndards de recollida selectiva marcats per la Directiva de residus (55% el 2025 i 60% el 2030).  Tanmateix, el que les dades constaten no és només l’estancament de la recollida selectiva, sinó també la seva tendència a la baixa.

Una tendència que fa que enguany s’hagi obtingut el pitjor resultat de l’última dècada (exceptuant el 2020, any marcat per la pandèmia):

2013 45,24 %
2014 44,19 %
2015 44,37 %
2016 46,52 %
2017 46,31 %
2018 46,67 %
2019 46,43 %
2020 42,83 %
2021 45,73 %
2022 44,08 %

Davant l’inoperància del govern municipal per fer front a l’enquistament de la recollida selectiva a Sant Feliu de Guíxols i el greuge que això suposa, tant ambiental (amb un augment de l’emissió de gasos efecte hivernacle)  com econòmic (amb un increment del cost del cànon que acabarà repercutint en el rebut de les escombraries), la nostra formació presentarà en el proper Ple un seguit de mesures per començar a revertir la situació; entre elles:

-Tancar amb xip els contenidors de les fraccions rebuig i orgànic, suprimint de la via pública l’excés actual de contenidors oberts de la fracció rebuig.

-Posar en marxa una campanya informativa i de conscienciació per evitar abusos en l’abocament que es fa de la fracció rebuig.

-Implantar la fracció rebuig en el sistema de recollida comercial.

-Aplicar un sistema de bonificacions per a ús de la Deixalleria Municipal i renovar la Deixalleria Mòbil amb un vehicle més versàtil i uns horaris més flexibles.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »