→ 27 d’abril de 2023. Ple municipal

La nostra formació critica que no hi hagi, per part del govern municipal, cap mecanisme de control públic sobre la concessió del servei d'abastament d'aigua

Aquest mes d’abril ha vingut marcat per una ordre del dia amb pocs temes, com acostuma a ser habitual en els plens de final de mandat. Un dels punts a tractar era el de donar compte de la programació del Porta Ferrada per aquest estiu. En aquest punt el nostre regidor ha volgut posar l’accent en l’incompliment del contracte que fa l’empresa concessionària en determinats aspectes, com per exemple, el número d’actuacions que es fan a l’Espai Port o la programació alternativa destinada a arts escèniques, música tradicional i artistes de proximitat, que hauria de ser del 15% del total del pressupost i l’any passat es va quedar en un 1%. També ha plantejat que hi hagi un major control en el preu de les entrades per part de l’Ajuntament, recordant que l’any passat hi van haver-ho concerts realment amb localitats molt cares, i ha demanat que alguns espectacles del Porta Ferrada s’incorporin a la programació de l’Apropa Cultura, una iniciativa que ofereix oci cultural de teatres i festivals musicals a entitats socials que treballen amb persones en situació de discapacitat i vulnerabilitat.

En aquest Ple s’ha donat compte de l’informe de control fet per la Intervenció. La nostra formació ha lamentat que, un any més, no s’hagi fet cap auditoria del compte d’explotació de l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua. S’ha de recordar que la ciutat té una concessió feta per a 50 anys, però que en cap cas això vol dir que no hi hagi d’haver un control públic sobre un bé comú com és l’aigua. De fet, no només s’hauria tenir auditat puntualment cada any el compte d’explotació, sinó que a més, i a través de la Comissió de Seguiment i Control que estableix el contracte de la concessió, s’hauria de tenir cada any una memòria de l’empresa i un informe amb totes les inversions fetes i previstes, d’acord amb un calendari establert i un quadre d’amortitzacions conegut. I de tot això no hem vist mai res.

En el tema de les preguntes, el nostre regidor s’ha interessat per la falta de bancs i papereres que hi ha en el nou carrer Marti Casals i també per una porta de sortida que conseqüència de les obres va quedar bloquejada. També s’ha interessat pel nou contracte de manteniment del cementiri municipal, recordant la importància de tenir aquesta instal·lació sempre en condicions i ben atesa. Finalment, i en relació a l’edifici de La Rambla on el govern va adquirir recentment uns baixos per ubicar-hi la nova oficina de turisme, ha fet saber que l’edifici té en la seva part més alta una mena de cúpula, formada per una sèrie de peces que acaben en forma piramidal, que està en mal estat i que està perdent part de les peces. S’ha interessat per si es prendrà alguna acció de restauració al respecte.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »