→ 30 de març de 2023. Ple municipal

El govern aprova un Pla d’adaptació al canvi climàtic que arriba tard, de manera oportunista i sense participació de la resta de grups

El Ple del mes de març ha aprovat, per unanimitat, la declaració institucional d’emergència climàtica que han presentat els partits de govern. Malgrat el seu vot favorable, el nostre regidor ha sigut molt crític durant la seva intervenció on, entre altres qüestions, ha recordat que a proposta del nostre grup ja es va reconèixer l’any 2019 que ens trobem sota una situació d’emergència climàtica i que, des de llavors fins a l’actualitat, el govern no ha fet pràcticament res al respecte, al marge d’alguna acció puntual més mediàtica que no pas efectiva. També ha recordat que el desembre de 2021 ja va proposar l’elaboració d’un “Pla Local Estratègic per a la sostenibilitat”; un pla que contemplava un seguit d’accions per disminuir la generació d’emissions de gasos a la nostra ciutat. Cal tenir present que el trànsit rodat representa gairebé el 50% de les emissions. Doncs bé, el govern no va acceptar aquella proposta perquè no la va considerar adient, però resulta que, dos anys més tard, porta a Ple una declaració que ve a plantejar les mateixes accions. Es demostra, novament, la poca conscienciació que té aquest govern amb els temes ambientals.

Per altra banda, i sense perdre el fil a la qüestió ambiental, el govern ha portat a votació el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima. Un Pla que, com ha definit el nostre regidor, arriba tard, sense participació i amb deficiències, això si, arriba oportunament just abans d’una campanya electoral. La nostra formació s’ha abstingut en aquesta votació en considerar que el Pla no defineix, en el marc dels objectius generals pel 2030, l’objectiu establert en recollida selectiva, que hauria de ser del 60%. A més, el Pla parteix de la base que ja s’està fent un desplegament d’energia renovable mitjançant les comunitats energètiques locals a Sant Feliu de Guíxols, quan en realitat el projecte que s’ha presentat al voltant de la instal·lació de plaques fotovoltaiques en el col·legi Baldiri ni s’ha posat en marxa, ni es pot considerar com a tal una comunitat energètica local. Tampoc en el tema de la mobilitat el Pla aporta cap mesura destacada, situant l’estratègia envers l’ús de la bicicleta, però centrant-ho tot en l’estratègia turística. No parla de incorporar la bicicleta a la mobilitat quotidiana de la ciutat. Finalment, les propostes que el Pla contempla en desenvolupament urbà són massa genèriques. En aquest punt pensem que s’hauria de concretar molt millor per avançar cap a una actualització del nostre planejament urbà i una protecció més eficient del nostre entorn natural.

En altres apartats de l’ordre del dia, el govern ha donat compte de diferents punts relacionats amb el pressupost municipal i ha aprovat un nou projecte d’obres, que són la dinàmica dels darrers mesos. En aquest cas per a les voreres i clavegueram del C/ Santa Magdalena, en el tram comprés entre la carretera de Girona i el C/ Girona. El cost de l’obra és de gairebé 1,4 M€. El 28 de febrer es va liquidar el pressupost del 2022 amb un romanent de tresoreria de més de 8 M€, un mes després el romanent és de 1,9 M€.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »