Volem millorar la gestió i el consum de l’aigua potable

Volem millorar la gestió i el consum de l’aigua potable

Ja existeixen experiències municipals d’aprofitament de l'aigua freàtica per a usos de regs urbans i neteja viària

L’aigua freàtica està conformada per diferents corrents subterranis d’aigua i per possibles dipòsits naturals que es formen en el subsòl. Actualment, la majoria d’aquesta aigua provinent de la capa freàtica acaba a la xarxa de clavegueram o de pluvial. Ho fa a través de bombes extractores que les expulsa, per exemple, en casos de noves construccions on apareix un dipòsit d’aigua subterrània, o per evitar inundacions en garatges quan el nivell freàtic puja conseqüència de les pluges.

La situació greu de sequera en la que ens trobem immersos, conseqüència directa del canvi climàtic, obliga als municipis a repensar noves maneres de ser més responsables en el consum de l’aigua potable. En aquest sentit, són diverses les experiències municipals que van en aquesta direcció i que permeten una important reducció del consum d’aigua potable fent servir les aigües freàtiques per a tasques de reg i neteja.

Amb aquesta proposta, el govern de la ciutat s’ha compromès a la realització d’un estudi sobre les condicions i les característiques dels nivells d’aigua freàtica existents al municipi i el seu possible aprofitament a través d’un sistema local, que permeti gestionar aquestes aigües subterrànies per a reg de parcs i jardins i per a feines de neteja viària.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »