→ 14 de febrer de 2023. Comissions informatives

Portarem al Ple una proposta per a un millor aprofitament de l'aigua freàtica per a usos de neteja viària i reg de jardins i parcs

Avui s’han reunit de nou les respectives comissions per dictaminar els temes que aniran al Ple que se celebrarà dijous de la setmana vinent. En l’apartat de mocions, el nostre regidor ha presentat una proposta  per a la realització d’un estudi  municipal sobre les condicions i les característiques dels nivells d’aigua freàtica existents al municipi i el seu possible aprofitament a través d’un sistema hidràulic local, que permeti gestionar aquestes aigües subterrànies per a reg de parcs i jardins i per a feines de neteja viària. La situació d’important de sequera en la que ens trobem immersos actualment, conseqüència directa del canvi climàtic, fa que el correcte aprofitament de l’aigua provinent de la capa freàtica del subsòl sigui gairebé una obligació. En aquest sentit, ja hi ha experiències municipals que van en aquest sentit i que permeten una important reducció del consum d’aigua potable.

El govern ha exposat el procés de participació del pla de millora urbana conegut com a PMU-28 i corresponent al carrer Mascanada, 57. L’objectiu de l’actuació és urbanitzar l’espai i transformar una antiga fàbrica en sòl residencial i amb la creació d’un espai lliure. Des de la nostra formació estudiarem el projecte, especialment l’oferta d’habitatges de protecció oficial que reculli  i els possibles impactes mediambientals que pugui tenir, abans de decidir presentar al·legacions.

També hi haurà la compareixença de la regidora responsable del servei de recollida selectiva i neteja viària que el mes passat va demanar el nostre grup. El motiu és el tancament de l’abocador de Solius i com aquest afectarà a la ciutat. Finalment, el Ple també aprovarà la aplicació de les bonificacions a l’Impost de Construcció, Instal·lació i Obres corresponents a les rehabilitacions de façanes i a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

 

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »