→19 de gener de 2023. Comissions informatives

Plantegem una ampliació de l’horari de la biblioteca municipal fins arribar a les 40 hores setmanals d’obertura

Avui s’han reunit de nou les respectives comissions per dictaminar els temes que aniran al Ple municipal del mes de gener. El nostre grup ha presentat tres propostes. La primera d’elles és en relació als nous horaris de la biblioteca municipal. En aquest sentit considerem que està molt bé que es torni a la normalitat d’horaris i que durant dos dies (dimarts i dijous) la franja horària del migdia estigui oberta, ara bé, considerem que l’ampliació d’horari que s’ha fet és insuficient i no es correspon del tot amb les necessitats que tenen les persones usuàries, ni tampoc permet el foment de l’equipament per a un major ús; de fet, i malgrat l’ampliació d’horari, la biblioteca tindrà menys hores lectives setmanals (34) de les que tenia abans de la pandèmia (40). Per això plantegem que es recuperin les 40 hores setmanals d’obertura i, d’aquesta manera, es pugui obrir també els dilluns, dimecres i divendres durant les franges de matí.

La segona de les propostes és per conèixer els valors actuals de la qualitat de l’aire a la nostra ciutat, actualitzar l’ordenança municipal sobre la qualitat de l’aire que està totalment obsoleta i demanar l’establiment de nous punts de mesura de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica. Hem de tenir present que la pol•lució atmosfèrica és causa directa de malalties cerebrovasculars, càncers de pulmó i pneumopaties cròniques, a banda dels seus efectes negatius sobre el canvi climàtic. És per aquest motiu que, tant la Directiva europea com la recent Llei de Canvi Climàtic, ens obliga com a ciutat a implementar, abans del 2025, una zona de baixes emissions (ZBE) i això vol dir, evidentment, treballar una nova ordenança municipal sobre la qualitat de l’aire i avançar en les feines prèvies per tal que els instruments de planificació, com per exemple hauria de ser un Pla de Mobilitat Sostenible, siguin coherents amb el futur projecte de ZBE.

I la tercera de les propostes és la compareixença de la regidora delegada de neteja, recollida i tractament de residus, perquè ens expliqui en quin punt es troba el tema del tancament de l’abocador de Solius i què té previst al respecte el govern municipal.

Altres temes que aniran al Ple són la modificació puntual de determinats sectors urbans corresponents a la zona de Sant Amanç, el projecte de restauració de l’Arc de Sant Benet, les propostes de modificació de les ordenances fiscals reguladores de l’impost sobre activitats econòmiques i l’impost de construccions i obres i la prolongació de la jornada laboral a 40 hores setmanals de la policia local.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »