Resum de la intervenció del nostre regidor

Resum de la intervenció del nostre regidor

Davant la compareixença de la regidora delegada del servei de les escombraries

-Sant Feliu de Guíxols NO té un problema generalitzat de neteja viària, en bona mesura, gràcies a l’excel·lent feina que fan els i les professionals del sector que hi treballen. Altra cosa són els abocaments incontrolats al voltant dels contenidors, on, davant l’incivisme, caldrà actuar amb més fermesa si cal.

-Sant Feliu de Guíxols SI que té, en canvi, un greu problema en quant a la generació i el reciclatge dels seus residus. Produeix molta escombraria i en recicla, proporcionalment, poca. En un context com l’actual, marcat per l’emergència climàtica i l’inflació de preus dels components i dels carburants, no té cap sentit lògic omplir la ciutat amb més contenidors que mai.

-Tard o d’hora la ciutat haurà d’avançar, irremediablement, cap a un pla local de residu zero que implicarà la gradual implementació del porta a porta, perquè aquesta és l’única manera de garantir una reducció en les emissions de CO2 i en els costos econòmics del servei. Si no és d’aquesta manera serà impossible arribar als objectius establerts per Directiva, que eren d’un 50% de recollida selectiva l’any 2020 i són d’un 60% el 2030 (a les portes del 2023, Sant Feliu de Guíxols està encara en un 45%). Queda demostrat, amb estudis tècnics que ho avalen, que el sistema de recollida per contenidors està esgotat i no serveix per anar més allà del 50-52%. Per això, cada cop més ciutats s’estan passant al porta a porta.

-Actualment com a ciutat, i des del punt de vista de la gestió de les escombraries, no estem fent res per combatre l’emergència climàtica, i això ens aboca a un escenari d’increments anuals del rebut de les escombraries, perquè cada any que no arribem a l’objectiu marcat ens pujarà el preu del cànon de les escombraries. Enguany, com que ens trobem en pre-campanya, el govern no ha repercutit l’increment dels costos i la ciutat els assumirà via pressupostos, però a partir de l’any vinent començarem a veure augmentat el rebut de les escombraries. Un augment que, una vegada es confirmi el tancament de Solius per aquest 2023, serà encara molt més gran.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »