→ 22 de setembre de 2022. Comissions informatives

Portem a Ple una proposta per remodelar i ampliar la residència per a gent gran Asil Surís

Avui s’han reunit les diferents comissions per dictaminar els temes que aniran al Ple de setembre. La nostra formació presentarà tres propostes.

La primera d’elles per a la redacció d’un projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació de la Residència de Gent Gran Asil Surís. És evident que l’actual centre residencial és vell i que Sant Feliu pateix una greu falta de places públiques, un dèficit que ja fa massa anys que dura. La nostra formació entén que, més aviat que tard, s’haurà de consensuar el model d’equipament residencial que volem per a la gent gran de la nostra ciutat i, amb tota probabilitat, aquest haurà d’avançar cap a un model mixt que doni resposta tant a persones autònomes com a persones en situació de dependència i que aculli a les persones en tot el seu procés d’envelliment i última etapa de vida. Un model, segurament, compost per pisos tutelats, unitats de convivència i places de residència assistida; però, sent aquest un compromís a tenir en compte en un futur no gaire llunyà, el cert és que avui per avui la realitat ens diu que la nostra ciutat té, en relació al nombre disponible de places públiques de residència per a gent gran, un dèficit que cal cobrir quan abans millor. Aquest projecte hauria de permetre ampliar al doble el nombre de places que actualment té el centre (64), a banda de millorar i actualitzar les seves instal·lacions.

La segona és una proposta per donar un impuls a la construcció d’habitatge dotacional a la ciutat. El que plategem és presentar oferta per a l’adquisició de les dues finques de la herència dels germans Anlló que sortiran en breu a subhasta, concretament la del C/ Penitència (on hi havia l’Hotel Mediterráneo) i la del C/ Maragall (on hi havia l’Hotel Rex). Cal recordar que durant l’any 2017 l’actual Alcalde ja va anunciar la cessió a la ciutat de l’antic Hotel Mediterráneo i que l’immoble es destinaria a pisos socials de titularitat municipal. No obstant, han passat 5 anys des d’aquell anunci i, no només no s’ha fet res de tot el que es va dir que es faria, sinó que ara la finca sortirà a subhasta. La proposta també concreta establir contactes amb Patrimoni de la Generalitat perquè cedeixi, a través de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, els tres habitatges situats a la finca del C/Verdaguer 30, que també forma part de l’herència intestada. Finalment la proposta també planteja la redacció d’un projecte executiu d’obra per a la construcció d’habitatge dotacional a l’immoble situat al C/ Creu (l’antic Hotel Regente), i que aviat farà dos anys que l’Agència d’Habitatge de Catalunya el va cedir a la ciutat.

La tercera és una moció en defensa d’una Formació Professional (FP) digne i de qualitat que garanteixi l’accés a tot l’alumnat. L’inici del curs 2022-23 ha estat convuls per moltes coses, a causa del seu avançament en el calendari sense tenir garantides ni les activitats extraescolars ni els monitors i monitores necessàries, pels retards en les adjudicacions de places de part del professorat i, també, pel caos viscut a la FP. Quan semblava que no es podia empitjorar la gestió de la preinscripció a cicles formatius que es va fer l’any passat, ens hem trobat amb la repetició de la crisi educativa marcada per la falta d’oferta pública de places de FP, amb més de 10.000 alumnes a Catalunya, també uns quants a Sant Feliu de Guíxols, que no podran iniciar els seus estudis elegits o que hauran de començar més tard de l’habitual. Cal instar el Departament d’Educació perquè augmenti urgentment les places públiques de FP, tant de cicles de grau mitjà com de grau superior. S’ha de poder garantir l’accés a tot l’alumnat.

El Ple de setembre també aprovarà definitivament el Pla Local d’Habitatge que el passat mes d’abril es va aprovar de manera inicial, amb el vot contrari del nostre grup i l’anunci de la presentació d’al·legacions. En total van ser 12 les esmenes presentades, de les quals 1 ha estat acceptada, 5 ho han estat de manera parcial i, finalment, 6 han estat rebutjades.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »