→ 18 d’agost de 2022. Comissions informatives

El projecte executiu del nou Thyssen, per a la reforma del Monestir i la cessió d'obres d'art durant 20 anys, arribarà fins els 13 milions d'euros

Avui s’han reunit de nou les comissions informatives per dictaminar els temes que aniran al Ple de dijous de la setmana vinent.

Aquest mes destaca l’aprovació inicial del projecte de reforma i ampliació del Monestir per tal d’ubicar-hi el nou Museu Thyssen.  En aquest sentit la nostra formació, i com ja ha manifestat en més d’una ocasió, sempre ha valorat positivament el sistema emprat fins ara d’exposicions temporals que pensem s’adaptava correctament a les característiques i les possibilitats de la nostra ciutat. És per això que l’actual projecte, molt ambiciós i amb un cost que al final arribarà gairebé als tretze milions d’euros, ens genera alguns dubtes raonables, com per exemple, la viabilitat d’una obra d’aquesta envergadura en un context global de crisi, l’encaix de la construcció del cub sobre el conjunt monumental del Monestir, el futur paper que jugaran a l’espai els Jardins del Monestir, que recordem són de titularitat pública i haurien d’estar obert al públic en general, o la pròpia amortització del projecte, ja que l’acord de cessió de les obres d’art és només per 20 anys.

Un altre dels temes importants del Ple serà la nostra proposta de modificació puntual del POUM en relació a l’article 209 de protecció del paisatge.  El propòsit de la modificació és adequar i actualitzar els paràmetres de protecció del paisatge que es detallen en aquest article i que data de l’any 2006. Sant Feliu de Guíxols gaudeix d’una gran riquesa i diversitat de paisatges que van des del seu litoral fins als parcs dels seu interior, passant pel paisatge pròpiament urbà. Aquesta riquesa paisatgística constitueix un patrimoni de la ciutat que, sens dubte, influeix en la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes i que, alhora, és un recurs de desenvolupament econòmic, en particular per a les activitats turístiques, però també per a altres activitats. En aquest sentit, hi ha un consens cada vegada més ampli que els paisatges urbans contribueixen al desenvolupament local no només des d’un punt de vista econòmic, sinó també pel que fa a l’autoestima de les persones i a la seva integració en el territori. És evident que, en relació a tot allò que té a veure amb la protecció i la integració del paisatge al desenvolupament de la ciutat, l’actual article 209 s’ha quedat, com a mínim, desfasat.

El Ple també abordarà altres qüestions, entre elles la pròrroga del conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament per a la gestió de les places públiques de residència assistida per a gent gran (un centenar de places que en l’actualitat són del tot insuficients per atendre les necessitats que tenim a la ciutat).

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »