→ 30 de juny de 2022. Ple Municipal

La ciutat pateix un nou encariment i un nou retard en el contracte de les escombraries

El Ple d’avui ha començat amb la interpel·lació del nostre regidor sobre una nova modificació del contracte de les escombraries. En aquesta ocasió es tracta d’una modificació, per un import total de 179.000 euros, corresponent a un canvi en l’adquisició del model de contenidor. El canvi ve motivat per la necessitat de tancar els nous contenidors amb un sistema de xip que permeti controlar els dipòsits que s’hi aboquin. La qüestió és que quan es va aprovar l’expedient de contractació del nou contracte, concretament el 17 de febrer de 2021, el nostre grup ja va exposar llavors que no tenia cap sentit comprar els contenidors primer i després, més endavant, comprar el xips de tancament: “No tots els tipus de contenidors s’adapten al tancament amb xip, ni tots els xips s’adapten a tots els models de contenidors; per tant, i abans de res, el govern hauria de tenir clar el sistema de contenidors amb xip que vol perquè sempre serà millor, per evitar desajustos i problemes, col·locar directament el contenidor amb el sistema de tancament ja preparat”.  Ara, 16 mesos després, el govern es despenja amb un informe tècnic que diu pràcticament el mateix i que obliga a canviar de model de contenidors pel tema de la instal·lació del xip. Conseqüències de tot plegat? Doncs un nou retard en la implementació del nou contracte,  un nou encariment del mateix (que acabarà repercutint en el rebut de les escombraries) i un temps molt valuós perdut alhora de millorar els nivells de recollida selectiva.

Sense deixar de banda el tema dels residus, el nostre regidor també s’ha interessat pel que ha considerat una mala gestió de la deixalleria mòbil: només surt un dia a la setmana, no hi ha un calendari previ i conegut sobre la seva ubicació aquell dia i, per si no fos poc, a vegades se li redueix l’horari fins deixar només una hora d’atenció durant el matí. D’aquesta manera, lluny d’incentivar el seu ús i millorar els paràmetres de la recollida selectiva, l’única cosa que s’aconsegueix és l’efecte contrari.

El Ple ha aprovat la nostra proposta per continuar reduint l’ús del plàstic en el municipi, més concretament en el servei que ofereix d’àpats a domicili i que en l’actualitat atén a unes cinquanta persones. El menjar que es porta a domicili es diposita en dues safates de plàstic de polipropilè, un material que en cas de no anar al corresponen contenidor és altament contaminant. A més, els envasos es lliuren en el domicili dins d’unes bosses de plàstic tradicional no biodegradables. Tot això fa que Sant Feliu de Guíxols, només amb aquest servei, generi prop d’una tona de plàstic cada any. Ara es substituiran els actuals envasos de polipropilè per altres de material biodegradable i les bosses per altres que siguin de paper o de plàstic compostable. Entenem que aquest és un pas necessari si volem que la ciutat avanci cap a un consum més sostenible i contribueixi millor a la preservació de l’entorn natural.

Altres punts aprovats pel Ple han estat l’aprovació definitiva del projecte de conservació i manteniment del moll medieval del port, un suplement de crèdit per valor de 437.000 € i destinat a diferents obres de millora i arranjament de carrers i equipaments municipals, l’aprovació d’un conveni FP-Dual per disposar a l’Ajuntament d’alumnes en pràctiques, i les respectives pròrrogues del subministrament del càtering del menjador escolar de l’escola bressol municipal L’Oreneta i del conveni per a la gestió de les places de residència assistida per gent gran.

Finalment, el nostre regidor s’ha interessat per dos trams de vial sense vorera que tenim a la ciutat i que durant els mesos d’estiu veuen augmentat exponencialment el trànsit, sent un perill per a les persones vianants. Es tracta del que hi ha a la carretera de Sant Pol, just després de l’Edifici Joan I fins el carrer Guardiola, i del tram que hi ha entre el carrer Camí del Fondo i la gasolinera de S’Agaró. En el primer cas, ha recordat que ara fa dos anys el govern ja es va comprometre a estudiar el cas i que a data d’avui encara no hi ha res concretat, i en relació al segon tram, s’ha interessat per una iniciativa que proposa posar en el pas de vianants que hi ha a continuació del carrer Camí del Fondo un semàfor amb polsador.

Ja per acabar el Ple ha aprovat,  només amb els vots a favor dels grups de govern, establir un nou règim de delegació de competències a favor de la Junta de Govern Local respecte d’algunes competències que, fins ara, eren del Ple. Qüestions referents a contractació pública, a béns patrimonials, a la resolució de les concessions sobre béns de domini públic, o la comprovació del inventari municipal, ja no hauran de passar per Ple.  Guíxols des del Carrer – En Comú Podem lamenta aquesta decisió i considera que va en contra de la transparència que se li hauria de suposar a la corporació municipal.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »