→19 de maig de 2022. Comissions Informatives

En previsió de què es desbordi la demanda de places pel curs vinent a les escoles bressol municipal, no podem permetre que cap nen o nena es quedi sense plaça

Avui s’han tornat a reunir les diferents comissions informatives per dictaminar aquells temes que aniran al Ple de maig. La nostra formació portarà a debat dues mocions. La primera per demanar a la Generalitat que aporti els recursos econòmics suficients per a garantir la gratuïtat dels cursos d’Infància 2 (abans P2) a les escoles bressol municipals, tal i com ha anunciat que faria per aquest proper curs 2022-23. La nostra preocupació ve donada perquè aquesta gratuïtat per a les famílies no quadra amb la proposta de finançament que posteriorment ha presentat el Departament d’Educació. Per això proposem elaborar un estudi que ens permeti conèixer quin és el cost real per alumne/any en les nostres escoles bressol  i quina previsió d’inscripcions hi ha pel curs vinent, garantint que cap nen o nena es quedi fora de les places públiques en previsió que es pugui desbordar la demanda en relació a anys anteriors. El nostre grup comparteix la proposta de gratuïtat feta per la Generalitat, però entén que perquè sigui possible i al final no acabi repercutint en el pressupost municipal més del que ja repercuteix en l’actualitat, cal un nou acord marc pel seu finançament. Si, com diu la Generalitat, els ajuntaments només han de continuar finançant un terç del cost perquè la Generalitat assumirà els dos terços restants amb el propòsit de tenir una educació infantil gratuïta, és del tot necessari actualitzar la base del càlcul i fer-ho en funció de la realitat de cada municipi.

L’altra de les mocions és de rebuig a la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern 2030 “Barcelona – Pirineus”. Entenem que es tracta d’un projecte que no respon a les necessitats reals del Pirineu, d’entrada perquè apostar per uns jocs olímpics d’hivern en un context de plena emergència climàtica és una greu irresponsabilitat. El que hauria de fer la Generalitat és canalitzar les inversions previstes en el macroprojecte olímpic per avançar cap a un canvi de model socioeconòmic de la zona, basat en millorar la vida quotidiana de les persones que viuen en el Pirineu i en la defensa del territori i el medi ambient.

Durant la sessió plenària el govern plantejarà dues modificacions del planejament urbà. Una és en relació a la zona de la carretera de Tossa i la configuració de la nova entrada a la ciutat a partir de la construcció del nou aparcament, reajustant l’espai viari de la ronda de Narcís Massanas i adequar-ho a la seva nova funció de donar continuïtat al trànsit provinent de la carretera de Tossa. L’altra és a l’entorn del carrer De la Torre, a la zona de la plaça Ferran Agulló. Segons diu la proposta es tractaria d’establir els límits entre els espais privats i els espais públics, respectant l’actual configuració del carrer amb les edificacions i les tanques existents i canviant la qualificació dels espais situats entre aquest carrer i el carrer del Raig perquè tingui la consideració d’espais lliures.

En aquest Ple es presentarà la Memòria del Síndic Municipal de Greuges corresponent a l’any 2021 i que, de manera global, recull 370 actuacions, de les quals 306 han estat consultes i assessoraments, 40 s’han registrat com a queixes i 24 han estat actuacions d’ofici per part del Síndic.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »