El nou Pla Local d’Habitatge es queda a mitges

El nou Pla Local d’Habitatge es queda a mitges

Si tens alguna cosa a dir en relació al problema de la falta d'habitatge assequible a Sant Feliu, vine i participa de les nostres al·legacions

D’entrada, a grans trets, el nou Pla Local Habitatge de Sant Feliu de Guíxols no és un bon pla perquè:

-Arriba tard, gairebé a final de mandat, quan se suposava que era una prioritat del govern. Aquest retard fa que tot just ara es comencin a plantejar actuacions que nosaltres ja vam reivindicar temps enrere, algunes fa més de dos anys.

-Moltes de les dades sobre les quals es fa l’anàlisi i la diagnosi del Pla no són actuals i algunes d’elles fins i tot són més que discutibles. Falten dades relacionades amb els habitatges de grans tenidors.

-Més de la meitat de les propostes que es presenten no tenen assignació pressupostària, ni per aquest ni pels propers anys, amb la qual cosa es fa difícil creure que es portaran a terme.

-Tot el tema de les ajudes en la rehabilitació d’edificis i habitatges per millorar l’eficiència energètica i fomentar l’estalvi de les famílies, queda ajornat fins a l’arribada d’uns suposats fons europeus que a hores d’ara ningú sap amb certesa quan i com arribaran.

-No aprofita tot el potencial que el planejament urbà té en sectors de millora urbana per a la construcció d’habitatge de protecció oficial, de fet, ni es contempla que l’Ajuntament sigui promotor d’habitatges públics.

-No actua de manera ferma sobre els habitatges d’ús turístic existents a la ciutat. El Pla parla de gestionar-los i regular-los millor, però no diu res sobre limitar el seu nombre.

-No hi ha cap de les mesures que, de manera directa i de cares al present, abordi el greu problema de la falta d’habitatge de lloguer assequible i per tot l’any que pateix la ciutat.

-No hi ha cap referència concreta a les situacions d’infrahabitatge que té la ciutat, alguna d’elles prou conegudes.

-No es contempla, com si contempla la Llei d’Habitatge, l’expropiació temporal durant 5 anys per causes d’interès públic en relació als habitatge de grans tenidors que porten més de dos anys buits. De fet el Pla desconeix, o com a mínim no esmenta, quans habitatges amb aquestes característiques hi ha a Sant Feliu de Guíxols.

Des del grup de Guíxols des del Carrer – En Comú Podem presentarem al·legacions. Ho farem a través d’un procés de participació ciutadana, perquè tothom que vulgui ens pugui fer arribar les seves inquietuds i suggeriments. Per això, habilitem dos dies de trobada presencial en el local del C/Sant Joan 38 per parlar d’habitatge: seran els dijous dies 05 i 12 de maig, a partir de les 7 de la tarda.

També ens podeu fer arribar el que considereu per correu: guixolsdesdelcarrer@gmail.cat

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »