→ 28 d’abril de 2022. Ple municipal

El govern presenta un Pla Local d'Habitatge que, d'entrada, no respon a les necessitats reals d'una majoria de gent

El Ple ha aprovat inicialment, només amb els vots favorables dels partits de govern, el Pla Local d’Habitatge 2022-2027. El nostre grup s’ha abstingut en espera de veure com evolucionen les al·legacions que presentarem.  D’entrada,  tal i com està redactat ara, pensem que no és un bon pla. No ho és perquè arriba tard, se suposava que era una prioritat i estem gairebé a final de mandat i això ha fet que a l’últim moment es fes de pressa, perquè està desfasat, parteix d’unes dades que no són actuals i algunes són discutibles, perquè la meitat de les propostes no tenen assignació pressupostària, ni per aquest ni pels propers anys amb la qual cosa es fa difícil creure que es portaran a terme, perquè tota la qüestió de les ajudes en la rehabilitació d’edificis i habitatges per millorar l’eficiència energètica i l’estalvi familiar es deixa en espera d’uns suposats fons europeus que a hores d’ara ningú sap amb certesa quan i com arribaran, perquè no aprofita tot el potencial que té el vigent planejament urbà en la construcció d’habitatge de protecció oficial i, finalment, perquè no afronta amb prou determinació el problema endèmic de la falta de lloguer assequible que pateix la ciutat.

El Ple ha aprovat per unanimitat la nostra moció per elaborar un inventari d’immobles públics i privats i altres elements de la ciutat que continguin amiant o siguin susceptibles de poder-ho contenir. En aquests casos, i si el component es detecta en algun equipament o instal·lació d’ús municipal, es farà un pla d’intervenció per a la seva immediata substitució; mentre que si es detecta en  algun immoble o equipament particular s’articularà un mecanisme d’informació i suport tècnic sense descartar, arribat el cas, una línea d’ajut econòmic.

En un altre punt del Ple s’ha aprovat inicialment el projecte de les obres d’urbanització del tram urbà de la riera de Sant Amanç i del primer tram de la riera del Monestir. En aquest punt el nostre grup s’ha abstingut, perquè considera que de la manera que està redactat el primer tram urbà no serà gens atractiu pels vianants, especialment a l’estiu i entre altres coses per una clara falta d’ombra. També perquè en el darrer tram no queda suficientment garantida la preservació dels arbres que donen a la riera, concretament aquells que hi ha en el carreró que queda  a l’alçada del pati del col·legi Gaziel.

Finalment el Ple també ha aprovat altres qüestions com són atorgar la medalla d’or de la ciutat a l’entitat Llop de Mar, aprovar inicialment el reglament de funcionament intern del museu de la ciutat i la creació d’un consell assessor de patrimoni cultural, aprovar també les bases per a la concessió de subvencions en espècie per a la transformació digital del comerç i la restauració i, finalment, aprovar les bases de subvencions per a la concessió d’ajuts a les escoles per a l’adquisició de material escolar i socialització dels llibres de text. En aquest punt el nostre grup s’ha abstingut en considerar que hi hauria d’haver alguna diferencia de criteri entre els centres públics i el concertat alhora de determinar els imports de les subvencions, al marge del nombre d’alumnes matriculats que és l’únic factor que es té en compte.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »