→ 21 d’abril de 2022. Comissions Informatives

Proposem elaborar un inventari d'immobles públics i privats i altres elements de la ciutat que continguin amiant, amb el propòsit de promoure la seva total retirada de la nostra ciutat

Avui s’han tornat a reunir les diferents comissions informatives per dictaminar aquells temes que aniran al Ple d’aquest mes. Nosaltres portarem una proposta per promoure la total retirada de l’amiant de la nostra ciutat. Està estudiat i comprovat que l’amiant és una font de risc important per a la salut de les persones i que la seva exposició perllongada pot provocar greus malalties; per aquest motiu l’any 2005 es va prohibir el seu ús. No obstant, que l’amiant estigui prohibit no vol dir en cap cas que hagi desaparegut. Aquest component del fibrociment continua ben present en els edificis, sobretot a les canonades i a les teulades. La nostra proposta insta a l’Ajuntament perquè elabori un inventari d’immobles públics i privats i altres elements de la ciutat que continguin amiant, que posi en marxa una campanya d’informació on s’informi del risc que per a la salut suposa aquesta fibra, i també que informi dels passos que cal seguir per poder contactar amb empreses autoritzades pel tractament d’aquest material i dels seus residus i dels programes existents d’ajudes econòmiques per a la seva eliminació, tant dels que es puguin establir a nivell municipal com dels ja existents per part d’altres administracions.

Per la seva part el govern ha presentat la seva proposta de Pla Local d’Habitatge. Aquesta ha estat una eina llargament reivindicada per la nostra formació que, partint de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge i de les condicions socioeconòmiques i urbanístiques del nostre municipi, ha de servir per definir , en aquest cas per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern amb l’objecte de fomentar i garantir el dret de totes les persones a tenir un habitatge assequible i digne en el nostre municipi. De moment, i després d’una primera lectura i d’una primera explicació, hem de dir que el resultat final no és el que hauríem volgut.

El Ple també aprovarà definitivament el projecte d’urbanització del tram urbà de la riera de Sant Amanç i del primer tram de la riera del Monestir i el projecte d’obres d’arranjament i urbanització del C/ Sta Teresa, el tram que va des del C/ Eres fins el Hériz.

Finalment, i entre altres punts, s’aprovarà la concessió de la medalla d’or de la ciutat a l’associació Llops de Mar, la petició formal per demanar que el Festival Porta Ferrada en la seva 60ª edició sigui considerat un esdeveniment d’excepcional interès públic, l’aprovació del reglament de funcionament intern del Museu d’Història i la creació del Consell Assessor de Patrimoni Cultural.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »