→ 29 de març de 2022. Ple Municipal   

Novament, quan es tracta de concretar eines a l’abast per combatre l’emergència climàtica, el govern mira cap a una altra banda demostrant la seva poca conscienciació en aquests temes

El Ple ha aprovat iniciar el projecte d’obres de remodelació de l’Avinguda Juli Garreta, des de la Plaça Monestir fins a la rotonda que va al Moll de Pedra. Es tracta, sens dubte, d’una obra important i que requereix d’una especial atenció, d’entrada perquè combina en la seva execució dos elements que per a la nostra formació són prioritaris: guanyar espai als cotxes, per fer els vials més amples, segurs i atractius per a les persones vianants, i respectar l’arbrat existent. És una llàstima que avui no tinguem a la ciutat el sistema de recollida selectiva porta a porta, perquè una vegada feta la remodelació s’haurà de tornar omplir part de l’espai públic amb contenidors i l’efecte abocador incontrolat serà el mateix que ara, encara que els contenidors siguin d’aquells que es posen al vespre i es treuen al matí. De moment, i en espera de conèixer més detalls del projecte, el nostre regidor s’ha abstingut en la votació.

Un altre dels projectes importants que s’ha aprovat inicialment ha estat el de la remodelació d’una part de l’edifici de l’antic Hospital per ubicar-hi nous espais de treball de l’Ajuntament. La nostra formació felicita al govern per una decisió que, tot i que arriba tard, representarà per fi el tancament de les instal·lacions municipals ubicades a l’edifici de Les Vetlladores. Esperem que ara l’execució del projecte no s’allargui eternament en el temps. Recordem que aquest és un espai vell i obsolet, llargament criticat pels treballadors i les treballadores municipals que hi tenen ubicat el seu lloc de treball; de fet, hi ha hagut alguna denuncia al respecte per temes de salut laboral i prevenció de riscos. L’edifici de Les Vetlladores, ubicat al Carrer del Mall, és un edifici de propietat municipal. En el seu torn d’intervenció, el nostre regidor ja ha situat damunt la taula que seria un espai idoni per a projectar una promoció pública d’habitatge protegit.

En l’apartat de les mocions el govern ha tirat enrere la nostra proposta per dotar-nos en el cartipàs municipal d’una nova responsabilitat, la de “Defensor o Defensora de les Generacions Futures”.  La seva tasca hauria servit per contribuir a lluitar contra problemàtiques ambientals i socials que són actualitat, però que les decisions que es prenguin sobre elles afectaran també, a les generacions que vindran. Una responsabilitat que hauria d’haver vinculat la preocupació que se suposa té el govern pel futur de la ciutat i el seu entorn, a tota una sèrie de projectes i plans de treball que el mateix govern planteja, al menys en teoria, en la seva Agenda 2030. I diem en teoria perquè novament, quan es tracta de posar eines a l’abast per combatre l’emergència climàtica, el govern mira cap a una altra banda demostrant la seva poca consciència ecològica i de protecció de l’entorn mediambiental.

Més sort ha tingut l’altra de les mocions, que era per instar al govern de l’estat  a la transformació de la SAREB en un instrument que garanteixi el dret a l’habitatge i asseguri mecanismes de cessió als  propis ajuntaments, que són la primera administració que pateix l’emergència que suposa la falta d’una vivenda assequible i digna per a tothom. Cal que es facin les gestions i les pressions oportunes perquè el sòl urbanitzable que posseeix la SAREB, que el va adquirir a partir de la cessió de diners públics que va rebre per comprar el totxo acumulat de la banca privada i d’aquesta manera evitar la seva fallida, reverteixi a les ciutats i es promogui per a la construcció d’habitatge públic; i tot plegat cal fer-ho evidentment amb la implicació i la participació activa dels ajuntaments. Per això hem demanat que s’elabori a Sant Feliu de Guíxols un cens dels actius (habitatges, solars i habitatges a mig fer) que la SAREB té en propietat en el nostre municipi.

El Ple també ha aprovat altres qüestions com les bases que regulen les subvencions a les entitats locals, tant de cultura i lleure i acció social com de cooperació internacional, un pla de mesures antifrau, la declaració del municipi com a zona turística a efectes d’horaris comercials, i un protocol de prevenció i actuacions davant situacions d’assetjament i violència física.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »