→ 24 de març de 2022. Comissions Informatives

Volem un cens actualitzat i públic dels actius que la SAREB té en propietat a Sant Feliu, perquè es promogui per a la construcció d’habitatge públic

Avui, en el decurs de les diferents comissions informatives, el nostre grup ha plantejat que Sant Feliu de Guíxols tingui una nova responsabilitat política anomenada “defensor o defensora de les generacions futures”.  El motiu és que ens preocupa aquest futur incert davant els molts desafiaments vitals que s’estan plantejant en l’actualitat (el canvi climàtic, els èxodes per culpa de les guerres, la destrucció d’ecosistemes, els incendis i la desforestació…). Hem de tenir molt clar que no hi ha un planeta B i que això ens obliga a les persones que ara l’estem habitant a cuidar-ho per deixar-ho, com a mínim, igual com l’hem trobat. La proposta que portarem al Ple serveix per establir vincles de cooperació i solidaritat entre la generació actual i les futures, amb l’únic objectiu de preservar i protegir el nostre entorn i el nostre medi natural.

També hem plantejat una altra proposta, aquesta referent a la problemàtica que viu Sant Feliu de Guíxols en relació a la falta de vivenda assequible. Concretament hem plantejat tenir un cens actualitzat i públic dels actius que la SAREB té en propietat en el nostre municipi, amb la finalitat d’instar al govern municipal perquè faci les gestions oportunes que calguin perquè d’una vegada s’arribin a acords amb la SAREB i el sòl urbanitzable que l’entitat posseeix a la nostra ciutat es promogui per a la construcció d’habitatge públic.

Les respectives comissions també han dictaminat diferents temes urbanístics, alguns d’ells són:  el projecte de reurbanització de l’avinguda Juli Garreta, que es convertirà en un nou vial de vianants entre el Passeig del Mar i la Plaça del Monestir, el projecte de reforma de la part de l’edifici de l’antic Hospital destinada a dependències i oficines municipals, que haurà de servir per buidar l’edifici de Les Vetlladores, i el projecte destinat a conservació i manteniment del moll medieval del port, motivat pel despreniment de petits fragments que hi ha hagut darrerament. També es tractaran temes relatius a qüestions econòmiques, com algunes transferències i crèdits extraordinaris o la modificació de dues ordenances fiscals: una referent al impost de la plusvàlua, per adaptar-ho a la nova normativa, i l’altra referent a la minoració de les taxes del mercat municipal en determinats casos. També es debatran les bases reguladores de les subvencions i l’aprovació dos protocols o plans locals: un de prevenció i actuació davant situacions d’assetjament per raó de sexe i un altre de mesures antifrau. El Ple d’aquest mes de març es farà dimarts vinent, dia 29, en comptes del dijous com és habitual.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »