→ 21 de desembre de 2021. Ple Municipal  

S'ha aprovat una proposta conjunta de tots els grups de l’oposició per modificar l’actual Reglament de participació en els mitjans públics de difusió i comunicació

El Ple ha aprovat, entre altres qüestions, el Pla Local de Joventut 2022-2025. El nostre grup hi ha votat a favor, bàsicament perquè entén que és una eina important per generar espais de treball i participació amb les persones joves del municipi, i també perquè és una manera d’organitzar millor els recursos al voltant d’un col·lectiu que té unes necessitats específiques.  Dit això, Guíxols des del Carrer – En Comú Podem vol posar de relleu que la redacció del Pla en la seva fase de diagnosi ha evidenciat algunes deficiències en l’actual política municipal. Una d’elles és l’elevat percentatge d’abandonament escolar un vegada finalitzat l’ESO, més del 40% de l’alumnat, factor determinant perquè una bona part de l’ocupació dels joves de Sant Feliu de Guíxols sigui en una feina precària. Una altra és que les persones joves de la ciutat li estan dient al govern municipal que les polítiques que es fan en matèria d’habitatge són del tot insuficients i que cal fer alguna actuació de manera imminent. Aquestes són qüestions que encaixen, perfectament, amb les nostres velles demandes d’avançar en el Pla Local per a l’Educació, augmentar la implementació de Plans Locals d’Ocupació per a Joves i, com no, posar en marxa d’una vegada una veritable política de gestió d’habitatge públic. Per altra banda, i en relació a les activitats concretes a desenvolupar que contempla el Pla pel període 2022-2025, la nostra formació ha trobat a faltar la creació d’un Consell de Joves que fos l’òrgan de participació encarregat de fer el seguiment del Pla. Finalment hem tornat a insistir en la conveniència de posar en marxa un Pla d’atenció a la salut mental per a joves, que ens permeti ampliar l’atenció i reforçar l’actual sistema d’ajuda als trastorns juvenils.

En un altre punt el Ple ha desestimat, amb els vots en contra de l’equip de govern, la nostra proposta per a restaurar al seu lloc original (que és la façana de l’Ajuntament) la placa que l’any 1919 es va decidir per consens de tot el consistori col·locar en commemoració de la victòria dels aliats i homenatjar a les víctimes de la I Guerra Mundial, però que l’any 1922 va ser retirada després d’un canvi en l’alcaldia i sense cap tipus de resolució consistorial. Actualment, la placa es troba guardada en el Museu de la Ciutat i l’any vinent es compliran 100 anys que va ser retirada en contra de la voluntat majoritària de la ciutadania de l’època.

Si que s’ha aprovat la segona de les nostres propostes, aquesta en relació a la violència masclista i la necessitat d’ampliar el pressupost municipal per incidir millor en els diferents àmbits d’intervenció en violències masclistes: sensibilització, detecció,  atenció a la víctima i recuperació. En aquest sentit el nostre regidor ha valorat que ja es fan accions concretes al respecte, però que sempre hem de poder aspirar a més, i a recordat que en l’últim debat dels pressupostos va proposar, sense gaire èxit tot s’ha de dir, la realització d’un “Estudi de situació” que valorés tot un seguit d’ítems que tenen a veure amb el municipalisme feminista i com aquest aborda la problemàtica de la violència masclista.

El Ple també ha debatut, i aprovat,  una proposta conjunta de tots els grups de l’oposició per modificar l’actual Reglament de participació en els mitjans públics locals. Un reglament que data de l’any 2005 i que evidentment no està actualitzat. Els mitjans de difusió i comunicació de titularitat pública han de reflectir no només l’activitat institucional de l’ajuntament i  l’opinió del govern, sinó també la de tots els grups polítics amb representació al municipi, una qüestió que fa anys que no es dóna amb garanties en el nostre ajuntament i que cal millorar.

Finalment apuntar que també s’ha donat el vist i plau a la aprovació d’aplicacions de bonificacions i deduccions de la taxa en l’impost de construcció i obres per a la tramitació de llicències, així com l’ordenança de prestació del servei de residència assistida per a persones majors i les bases generals per a la concessió i justificació de les subvencions municipals.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »