→ 28 d’octubre de 2021. Ple Municipal

Lamentem la falta de diàleg per part del govern i que els projectes de ciutat es decideixin en Junta de Govern Local, en lloc de fer-ho en el Ple Municipal

El Ple d’avui ha aprovat sol·licitar un préstec bancari per valor de 5.000.000 M€, que haurà de servir per finançar les obres del nou aparcament en alçada que es vol construir darrera l’estació d’autobusos i que està valorat en 2.600.000 euros. La construcció del segon aparcament de Ponent, a l’espai de la Carretera de Tossa, està valorat en 3.500.000 euros i es farà més endavant. El cost total serà de 6.100.000 euros. La proposta ha rebut només els vots favorables dels partits de  govern. El nostre regidor ha argumentat el seu vot contrari principalment perquè el seu grup no ha estat convocat a cap reunió per participar del projecte, on la aprovació de la redacció del mateix i l’adjudicació de la 1º fase s’ha fet via Junta de Govern Local i sense debat en el Ple. També perquè a hores d’ara hi ha molts interrogants oberts al respecte de l’explotació de l’aparcament, com per exemple: quin règim tindran els vehicles que paguen l’IVTM a Sant Feliu de Guíxols, si actuarà com a zona verda pels residents del centre de la ciutat, si hi haurà integració informàtica amb la resta d’aparcaments, o si servirà per treure els cotxes del Passeig de Mar i Passeig dels Guíxols… en definitiva masses interrogants com per poder donar suport a un préstec de 5M€ que farà pujar la ràtio d’endeutament fins el 40% en un moment on la situació de crisi global econòmica i social i la recent incertesa de les plusvàlues sembla recomanar una certa prudència financera o, com a mínim, ajustar el préstec al cost de les obres de la primera fase valorada en 2,6M€.

El Ple també ha aprovat un augment del 28% en la taxa derivada del cànon de les escombraries o taxa de l’abocador. Aquest increment és conseqüència, com ha exposat el nostre regidor, del fet que Sant Feliu de Guíxols sigui la ciutat de més de 20.000 habitants de tot Catalunya que pitjor ha reciclat el 2020 en relació al 2019. Recordem que vam passar d’un 46% a un 42%.El nostre grup ha demanat que aquest increment ho assumeixi el propi Ajuntament, ja que considera que s’està fent pagar a la ciutadania per la mala gestió municipal en la recollida selectiva.

Per altra banda, hem presentat dues propostes de modificació de l’ordenança fiscal. Una per a la inclusió d’una bonificació per ús freqüent de la Deixalleria Municipal amb l’objectiu de fomentar el reciclatge dels residus que no disposen de contenidors a la via pública i compensar, en part, l’increment del cànon. La segona per demanar  una bonificació del 100% en aquelles unitats de convivència que, segons informe de vulnerabilitat emès per Serveis Socials, es trobin en situació de pobresa energètica o risc d’exclusió social. Les dues propostes han estat acceptades per part del govern municipal, si bé la primera d’elles haurà d’esperar a què s’actualitzi el reglament municipal de la deixalleria. Una actualització prevista en principi per a l’any vinent.

En relació a la nostra moció per impulsar una Comunitat Energètica Local a Sant Feliu de Guíxols, aquesta ha quedat damunt la taula i haurà d’esperar a ser debatuda en el proper Ple.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »