→30 de setembre de 2021. Ple Municipal

Aprovada la nostra proposta per estudiar l'expropiació temporal d'habitatges buits propietat de grans tenidors. Estarem atents al seu desenvolupament.

El Ple d’avui ha aprovat la nostra proposta per actualitzar i fer públic el cens d’habitatges buits que tenim a la ciutat, més concretament el cens d’aquells habitatges propietat d’entitats bancàries i de grans tenidors (més de 15 propietats) que porten més de dos anys buits. Aquest és un primer pas necessari per poder valorar quines possibilitats ens ofereix, en el tema de l’expropiació temporal per interès social, la Llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en situació o risc d’exclusió social. Aquesta és una mesura possible que una dotzena d’ajuntaments catalans ja estan estudiant, esperem que en breu Sant Feliu de Guíxols s’incorpori a aquesta llista.

El Ple, i en relació a les altres mocions que hem presentat, ha aprovat per unanimitat instar el Govern de la Generalitat a la negociació amb la resta de formacions polítiques  per a la aprovació d’un nou Contracte Programa, 2022-2025, en matèria de serveis socials que doni sortida real a les necessitats de la ciutadania, atenent a la diversitat territorial i als indicadors de vulnerabilitat. En canvi el Ple s’ha posicionat contrari a la no ampliació de la tercera pista a l’aeroport de El Prat, unes obres que significarien la destrucció d’una part de la reserva natural del Delta del Llobregat. Aquest és un debat d’actualitat, on els comuns sempre ens hem mostrat a favor de la millora de l’aeroport per adaptar-ho a les necessitats actuals, però no seguint les mateixes receptes de creixement sense límits i fer-ho d’esquenes a l’emergència climàtica. L’aeroport de El Prat és un dels principals emissors de gasos efecte hivernacle de Catalunya i, per tant, ha de ser un actor clau en la reducció d’aquestes emissions; una reducció que en cap cas passa per ampliar la pista i el nombre de vols i passatgers.

Per la seva part el govern ha portat al Ple diverses partides de crèdit, la més significativa d’elles (180.000 €) fa referència les obres de millora dels dos locals llogats a la Plaça Salvador Espriu que serviran per descongestionar i millorar els espais de treball de l’àrea de serveis socials. Són dos locals continus a l’altra banda de la plaça en relació al Centre Cívic, en un d’ells hi havia hagut un estanc i l’altre havia estat durant les últimes campanyes electorals la seu de TxSF. La nostra formació no ha donat suport a la aprovació inicial de les obres, malgrat ser plenament conscients de la necessitat de buscar nous espais perquè l’àrea de serveis socials pugui treballar en millors condicions i atendre millor a les persones usuàries. Pensem que els locals elegits no són els més idonis i lamentem que el govern no hagi obert un procés de participació amb els grups de l’oposició per triar els espais més adients.

També s’ha procedit a l’aprovació inicial del projecte d’urbanització dels trams urbans de les rieres de Sant Amanç i del Monestir, una vegada feta la  cobertura. Aquest és un projecte que té un cost total de 1.281.000 € i una afectació en la superfície construïda de 3.300 m2. De moment, les obres de cobertura començaran aquesta tardor en una primera fase que anirà del C/ Hospital al C/ Merçè. Finalment s’han aprovat les bases que hauran de regir la concessió de subvencions en espècie (formació i suport tècnic) als establiments comercials de la ciutat amb el propòsit de recolzar i impulsar la seva presència en les xarxes i el món digital.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »