→ 23 de setembre de 2021. Comissions Informatives

Hem presentat una proposta per actualitzar i fer públic el cens d'habitatges buits de la ciutat; d'aquesta manera podrem conèixer millor la situació real i com aplicar solucions al greu problema de la falta d'habitatge assequible

Avui s’han reunit del respectives comissions informatives per dictaminar els temes que aniran al Ple de dijous vinent. Per part nostra hem presentat una proposta per actualitzar i fer públic el cens d’habitatges buits de la ciutat i d’aquesta manera conèixer quina és la situació real del municipi, en quin estat es troben els habitatges i poder valorar quines possibilitats ens ofereix l’article 15 de la Llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en situació o risc d’exclusió social. Recordem que aquesta normativa, avui vigent i en marxa en alguns ajuntaments, permet l’expropiació temporal per interès social durant 4 anys d’aquells habitatges que porten més de dos anys buits i són propietat de grans tenidors.

També hem portat al Ple dues mocions. La primera per sumar-nos com a municipi a la postura en contra de la ampliació de la tercera pista a l’aeroport de El Prat; i la segona per instar al Govern de la Generalitat que acceleri la tramitació del nou Contracte Programa de Serveis Socials per al període 2022-2025. El Contracte Programa és l’eina de gestió que permet establir una relació equilibrada entre la Generalitat i el món local, bàsicament en quant a la prestació i finançament dels serveis socials. També estableix els objectius generals, els eixos estratègics, les actuacions i els mecanismes d’avaluació, tot plegat per tenir una major eficàcia en la gestió dels serveis. Cal tenir en compte que l’últim Contracte Programa aprovat va ser el 2016-2019, que contenia 44 fitxes d’actuacions, i que avui està desfasat i necessita de més recursos.

També aniran al Ple una proposta de crèdit extraordinari ,en aquest cas referent a l’Escola de Música per valor de 6.000 €, i una proposta de suplement de crèdit per 405.000 € destinat  a diverses partides en obres en edificis i mobiliari (405.000 €). Una d’elles serà la reforma dels locals de la plaça Salvador Espriu que s’han llogat per a destinar a oficines municipals de l’àrea d’acció social, dos locals de prop de 200 m2 just a davant del Centre Cívic Vilartagues (allà on abans hi havia hagut un estanc i també el local del grup municipal Tots x Sant Feliu).

El Ple també farà l’aprovació inicial del projecte d’urbanització dels trams urbans de les rieres de Sant Amanç i del Monestir, una vegada feta la cobertura. Aquest és un projecte que té un cost de 1.281.000 €  i una afectació en la superfície construïda de 3.300 m2. De moment, les obres de cobertura començaran aquesta tardor en una primera fase que anirà del C/ Hospital al C/ Merçè. Finalment el govern portarà a debat les bases que hauran de regir la concessió de subvencions en espècie (formació i suport tècnic) als establiments comercials de la ciutat amb el propòsit de recolzar i impulsar la seva presència en les xarxes i la transformació digital.

 

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »