Adjudicat el contracte de les escombraries

Adjudicat el contracte de les escombraries

És un contracte que deixa totes les millores en reducció i reciclatge de residus, per a suposades modificacions en un futur sense concretar

El primer que cal dir és que no és un contracte que es pugui emmirallar en l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible i l’emergència climàtica, o al menys no ho és d’entrada perquè deixa totes les possibles millores (com per exemple els contenidors amb xip o la incorporació de la fracció rebuig en la recollida comercial) a unes possibles modificacions del contracte d’aquí a un temps indeterminat.

El nou contracte tampoc preveu cap pla local de prevenció de residus, malgrat que un dels principals problemes de Sant Feliu de Guíxols sigui la generació excessiva de residus. En aquest sentit hem de lamentar que no es reculli cap de les mesures que es contemplen en el marc de l’estratègia residu zero.

Un altre dels punts de discrepància és la eliminació que ha fet el govern de la deixalleria mòbil. Entenem que aquesta no és una bona opció,  bàsicament perquè suposa un pas enrere en la consecució dels nivells òptims i exigibles de recollida selectiva. Tampoc hi ha cap element en el contracte perquè la deixalleria municipal tingui un major al·licient d’ús i al mateix temps un major rendiment. És necessari incentivar l’ús de la deixalleria per part de la ciutadania incidint sobre les reduccions de la taxa d’escombraries, però d’això no es contempla.

Per altra banda, cal tenir present que la nostra ciutat es troba lluny dels nivells òptims (50%) que exigeix la directiva de residus en matèria de recollida selectiva; actualment Sant Feliu té acreditat un 42% i durant el 2020 ha estat la ciutat de Catalunya amb més de vint mil habitants que pitjor ha reciclat en relació a l’any anterior. Malgrat aquests mals resultats, i a diferència de moltes altres ciutats més conscienciades en el tema ambiental i que estan implementant el sistema de recollida porta a porta, el nostre govern ha decidit continuar amb el mateix sistema de contenidors al carrer de sempre, això si, tindrem l’espai públic ple de contenidors que, a la llarga, s’acabaran convertint con fins ara en punts d’abocaments incontrolats.

Finalment, no podem compartir que el contracte tingui una durada per 10 anys. Si en alguna cosa estàvem més o menys d’acord totes les formacions polítiques fins no fa gaire, fins i tot els partits de govern, era que no podíem tornar un repetir l’equivocació que va significar un contracte tant llarg com el que hem deixat enrere. Un contracte per cinc anys hauria permès molt millor adaptar-se als canvis, més encara, en un context com l’actual marcat per l’emergència climàtica.

Per tot plegat, i malgrat reconèixer una millora important en determinats aspectes lligats a la neteja viària, el nostre grup ha decidit votar en contra en el conjunt del contracte. El contracte s’ha aprovat finalment només amb els vots dels partits de govern i les abstencions de la resta de grups. L’empresa adjudicatària del servei ha estat Cespa.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »