→19 d’agost de 2021. Comissions Informatives

Portarem al Ple una proposta per millorar la recollida selectiva

En el decurs de la Comissió Informativa de Territori hem presentat una proposta per a una millor regulació de la recollida selectiva a la ciutat (no podem passar per alt que som la ciutat de més de 20.000 habitants que més ha reculat el 2020 en relació a l’any anterior) i, d’aquesta manera, apropar-nos a l’assoliment de sostenibilitat que està marcat en un 55% per l’any 2025 i un 60%, com a mínim, l’any 2030. Actualment Sant Feliu de Guíxols té acreditat un 42%, per sota de l’objectiu del 2020 que era del 50%, i amb una tendència que va a la baixa.

La recollida selectiva dels residus forma part de les accions davant l’emergència climàtica; una emergència que pretén reduir les alarmants xifres de gasos amb efecte hivernacle que són alliberats al medi ambient i que perjudiquen greument la salut humana i la sostenibilitat del propi planeta. Una part d’aquestes emissions provenen de la gestió dels residus, principalment el metà derivat de la deposició de residus als abocadors. Quanta menys quantitat d’escombraries es reciclen, més quantitat de gasos amb efecte hivernacle van a parar a l’aire.

Sense comptar el major cost econòmic que això representa per a la ciutat. Portar els residus a l’abocador serà cada cop més car i, per tant, els ajuntaments hauran de fer mans i mànigues per incrementar la recollida selectiva si no volen veure com se’ls dispara el preu que han de pagar pel cànon de les escombraries; a banda que l’espai dels abocadors no és il·limitat i en alguns casos, com el nostre de Solius, ja està col·lapsat. Un increment del cànon que després acaba repercutint en els nostres rebuts.

Per pal·liar els efectes nocius del mal reciclatge que des de fa uns quants anys pateix la ciutat, hem proposat quatre accions concretes:

-Aplicar, sense més demora una vegada adjudicat el nou contracte, les modificacions previstes en el mateix per implementar des del primer moment la tecnologia de tancament i identificació amb xip dels contenidors de totes les fraccions.

-Ampliar la recollida comercial a la fracció de rebuig.

-Reforçar la deixalleria municipal i millorar la freqüència de la deixalleria mòbil.

-Posar en marxa un projecte de compostatge comunitari, fora dels espais d’horts urbans, com una via alternativa a la recollida i tractament de les restes orgàniques dels residus domèstics.

En aquest enllaç trobareu el document sencer:

https://drive.google.com/file/d/1Z1fDRVvP4Gpiv9M9Fo6g4oldvlk41_ls/view?usp=sharing

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »