Són els pitjors resultats dels darrers anys

Són els pitjors resultats dels darrers anys

La taxa de recollida selectiva ha baixat fins el 43%, posant en evidència la gestió del govern municipal en el tema dels residus ambientals

L’Agència de Residus de Catalunya ha publicat les dades corresponents a la recollida selectiva dels municipis durant l’any 2020, unes dades que deixen molt mal parada a la nostra ciutat.

Sant Feliu de Guíxols ha empitjorat molt la seva taxa de recollida selectiva en relació a l’any anterior, que ha passat del 46% a un 43% (un 42’83% per ser exactes), és a dir, la ciutat recicla menys que anys enrere. I aquest és un problema greu que no pot excusar-se només en el incivisme de la gent o en el fet de ser un destí turístic, com fa el govern (aquesta és l’excusa fàcil), sinó que és un problema que té a veure també amb altres variants:

-El model de recollida. Actualment la recollida anònima a través de contenidors està totalment esgotada i desfasada (per més que s’omplin els carrers de la ciutat de nous contenidors). Tots els pobles i les ciutats que han complert amb l’objectiu establert del 50%, ho han fet a partir de combinacions del model porta a porta i dels anomenats contenidors intel·ligents.

-La política d’incentius, totalment insuficient en el nostre municipi. Per exemple, amb bonificacions en el rebut per fer un major ús de la deixalleria o augmentant la recollida comercial a la fracció rebuig.

-I, finalment, la sensibilització cap a la ciutadania (per exemple amb la contractació d’agents cívics o amb la implantació de jornades formatives a través de les escoles i les entitats), una sensibilització que en els darrers anys ha brillat per la seva absència.

Les dades actuals demostren el que fa temps nosaltres venim denunciant: la ineficàcia del govern municipal en el tema de la gestió dels residus. Una ineficàcia que suposa una càrrega molt pesada pel medi ambient i un pas enrere en la lluita contra els efectes del canvi climàtic: les 8.118 tones de residus que durant el 2020 no hem estat capaços de reciclar i hem portat directament a l’abocador de Solius, són una molt mala noticia en la lluita contra els gasos efecte hivernacle.

Segons les directives de la Unió Europea el nivell de reciclatge pel 2020 hauria d’haver estat com a mínim del 50%. Aquest incompliment significarà una penalització en l’augment en el preu del cànon de les escombraries que la ciutat pagarà l’any vinent. Un increment que l’Ajuntament haurà d’assumir directament, o bé, repercutir-ho en el rebut de les escombraries que després pagarem. I el pitjor de tot és que si continuem fent la recollida com sempre no arribarem mai a l’objectiu de desenvolupament sostenible establert i que pel 2030 és del 70%, amb la qual cosa cada any el cost de les escombraries, tan l’econòmic com l’ambiental, anirà en augment.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »