La nova ordenança municipal d’animals es queda a mitges  

La nova ordenança municipal d’animals es queda a mitges   

El nou text representa un pas endavant, bàsicament perquè l’actual tenia més de trenta anys, però continua sense resoldre mancances històriques del municipi

És indubtable que la nova normativa incorpora elements prou importants que fins ara no estaven prou regulats; qüestions com són l’obligació inequívoca de censar i posar xip a tots els animals de companyia, no només els gossos sinó també els gats; la col·laboració amb la Fundació Fauna per teixir una xarxa de persones voluntàries que tinguin cura i control de les colònies de gats; la aplicació d’un protocol a seguir quan  una persona es troba un animal perdut o ferit a la via pública; o el fet que s’hagi millorat i endreçat l’espai i les gàbies on aquests animals són guardats fins que els venen a recollir.

No obstant, cal lamentar que no s’hagi aprofitat aquest nou text per actualitzar algunes de les deficiències que té el nostre municipi en matèria d’animals, com per exemple, disposar d’un espai permanent a la platja per a gaudi de gossos o millorar el control sanitari que es dóna a les colònies de gats.

En el tema de disposar d’un espai permanent a la platja la nostra formació ha presentat fins a tres propostes diferents d’espais, però cap d’elles ha estat atesa, evidentment en una clara falta de voluntat política per tirar-ho endavant. La proposta que fa el govern d’habilitar en un futur una de les cales del municipi no és viable, perquè les cales de Sant Feliu de Guíxols no tenen ni la topografia ni l’accés idonis per convertir-se en un espai de passeig per a gossos.

En el tema del control sanitari als gats ferals, no és adient com fa el govern vincular el nombre d’esterilitzacions a un pressupost anual tancat, sense tenir en compte el nombre total de gats a esterilitzar. Una colònia controlada és una colònia estabilitzada quan el nombre de gats esterilitzats arriba al 80%. Aquest hauria de ser l’objectiu del primer any, és a dir, pràcticament el doble de les 90 esterilitzacions programades pel 2021. Tanmateix, també lamentem que el govern no hagi volgut crear una partida pressupostària per destinar-la a les revisions sanitàries que són necessàries per desparasitar els gats (de cucs i puces) i vacunar els gats més joves (contra la leucèmia i la sida felina). Una colònia controlada ha de ser també una colònia sana on quedi garantit el benestar dels animals i, al mateix temps, evitar problemes de salubritat i disminuir les possibles molèsties veïnals.

Finalment, i en el tema concret del cens genètic per a gossos (una de les grans novetats presentades en el seu moment pel govern), hem de lamentar que l’ordenança no desenvolupi un calendari per a la seva gradual implementació, sinó que el que fa és afegir al final de l’articulat un redactat que posposa sine die la seva aplicació.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »