→ 22 d’abril de 2021. Comissions informatives

Portarem a Ple una proposta de Pla de Millora Urbana per evitar que es repeteixin obres com les de Sant Pol

Avui s’ha reunit les diferents comissions informatives per dictaminar sobre aquells assumptes que aniran al Ple de dijous vinent. El decurs de les mateixes, el nostre grup ha plantejat dues mocions. La primera per començar la tramitació d’un Pla de Millora Urbana que comporti per a la ciutat un desenvolupament sostenible del model urbanístic en tots aquells àmbits que tenen un perfil costaner i de natura, d’acord amb els paràmetres actuals de preservació i protecció que requereix el perfil paisatgístic del nostre litoral i la nostra ciutat. S’ha de posar fi al que està passant en aquests moments en el nostre municipi on, davant la passivitat del govern municipal, ens estem quedant sense relleu paisatgístic natural en el nostre litoral. Primer va ser la destrossa de bosc a Vista Alegre per poder construir nous xalets, després van venir els tres xalets a Punta Brava que van significar la destrossa natural del penya-segat i ara els tres blocs d’apartaments a la platja de Sant Pol, just a davant del mar en un espai on fins ara hi havia una pineda.

La segona de les mocions és per sumar-nos, com a ciutat, a la iniciativa europea Right2Cure que pretén aconseguir que les vacunes i els tractaments per fer front a la pandèmia siguin considerats un bé d’interès públic i que les diferents vacunes aprovades per l’Agència Europea del Medicament siguin alliberades de les patents, per assegurar la seva ràpida i gratuïta distribució.

El govern portarà a Ple l’aprovació del projecte per a la construcció d’un ascensor a l’edifici de l’antic hospital i la proposta de bonificacions de l’impost de construccions i obres. No obstant, hem de lamentar que també porti a ratificació el decret d’alcaldia pel qual s’amenaça a la Generalitat amb presentar un recurs contenciós contra el Pla Director Urbanístic de sòls de la Costa Brava. Sembla estrany que, amb el que va costar l’aprovació d’aquest Pla i la necessitat que tenim de protegir el litoral, el govern municipal s’aliï amb les tesis dels promotors immobiliaris i consideri excessiu el PDU. No és d’estranyar que els xalets de Vista Alegre, Punta Brava o ara la construcció de tres blocs d’apartaments a Sant Pol, no hagin tingut la més mínima oposició política. Lamentablement, per més que diguin, amb els fets queda demostrat que la protecció de l’entorn natural del nostre litoral no ha estat mai una prioritat pel govern Motas.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »