→ 25 de març de 2021. Ple municipal

Instem al govern local que supervisi i actuï de manera efectiva sobre els habitatges d'ús turístics il·legals, com a una mesura complementària per fomentar la vivenda de lloguer habitacional

A Sant Feliu de Guíxols de locals comercials per llogar en trobem molts, en part conseqüència dels efectes de la crisi provocada per la pandèmia. D’habitatges per llogar, en canvi, en trobem molt pocs, entre altres qüestions per la proliferació i la poca regulació que hi ha a la ciutat en el tema dels habitatges d’ús turístic. Ara bé, d’habitatge per llogar que compleixi correctament amb la normativa que regula l’índex de preu de referència del lloguer, no en trobem cap. Avui, a Sant Feliu de Guíxols, l’aplicació de la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de preus del lloguer és una quimera. Per això, el nostre grup ha plantejat al govern municipal que faci públics els índexs de referència de preus de lloguer de Sant Feliu de Guíxols, que se situen en una franja que oscil·la entre els 4,84 €/m2 i els 10,56 €/m2 en funció de la seva zona, i que garanteixi, a través de l’Oficina Local d’Habitatge, que es faci un correcte ús de la norma i una difusió prou àmplia perquè aquesta sigui reclamada quan correspongui. Tanmateix, hem demanat també que es supervisi i actuï de manera efectiva sobre els habitatges turístics il·legals que hi ha a la ciutat, estipulant mecanismes de control per evitar que es lloguin com habitatges d’ús turístic habitatges no declarats, o que els portals web ofereixin habitatges turístics a la nostra ciutat no registrats com a tals.

La moció, on plantejàvem aquestes i altres qüestions referides a l’habitatge assequible, ha estat acceptada pel govern i votada favorablement per tots els grups municipals. Aquest és un pas més, petit però també necessari, per avançar en un dels problemes més greus que tenim com a societat, també a Sant Feliu de Guíxols. Lògicament, cada administració ho ha de fer en el marc de les seves competències. Estarem atents que el govern local compleixi amb el que s’ha acordat avui. La vivenda no és, simplement, un bé mercantil, és un bé de primera necessitat i això s’ha de regular per garantir que sigui just i proporcional. El Ple també ha aprovat avui la aplicació de la bonificació de l’IBI, en un 95%, per aquells pisos cedits a lloguer social.

També ha estat aprovada l’altra de les mocions que hem presentat, aquesta referent al projecte de El Tren de la Costa Brava.  Es tracta de valorar positivament la iniciativa presentada per l’Associació per la Promoció del Transport Públic (PTP) i adherir-nos, com a ciutat, al seu Manifest, tot plegat amb la voluntat de donar més visibilitat i suport popular al projecte. Al mateix temps, es tracta també de demanar al conjunt de les administracions que en tenen la competència perquè comencin a fer els estudis de viabilitat i, lògicament, perquè l’Ajuntament es comprometi, arribat el cas, a facilitar les gestions que per competències li pugui correspondre. El compromís adquirit recentment per la ciutat  de reduir en un 40% les emissions de gasos de CO2 d’aquí al 2030, ens obliga a repensar alternatives de transport públic;  una d’elles, sens dubte, és el tren. És evident que com a ciutat no tenim capacitat per decidir construir línies de ferrocarril, però si que tenim la possibilitat de sumar esforços en aquest sentit. El model de mobilitat que es proposa és el del tren-tram, un ferrocarril que quan entra a la ciutat es converteix en un tramvia i fora d’ella circula com un tren. Un producte provat amb èxit arreu d’Europa i que es configura com una alternativa viable, sostenible, assequible, accessible i extremadament eficient en termes mediambientals i energètics.  El seu recorregut seria circular i uniria Girona amb les poblacions de La Bisbal, Palafrugell, Palamós, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Llagostera i Cassà de la Selva.

El Ple també ha tirat endavant amb l’aprovació inicial d’un expedient de suplement de crèdit, per valor de 190.000 euros, que té com objectiu reforçar els efectius de la policia local amb el nomenament  de 12 agents temporals. Aquesta contractació ha de servir per donar cobertura temporal a l’augment de serveis conseqüència de la situació de la pandèmia, mentre duri l’estat d’alarma, i per cobrir l’assistència de 6 agents interins a l’escola oficial de policia. En aquest punt el nostre grup s’ha abstingut, entenent que el que cal, al marge d’anar incrementant  periòdicament les partides pressupostàries, és una organització i una adequació adequada dels efectius.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »