→ 18 de març de 2021. Comissions informatives

Instem el govern municipal perquè publiqui els índexs de referència dels preus de lloguer a Sant Feliu de Guíxols

Avui s’han reunit les comissions informatives per dictaminar els temes que aniran al Ple d’aquest mes de març,  que es farà dijous vinent. En l’apartat de les mocions el nostre grup ha presentat dues propostes, la  primera en matèria de regulació dels preus del lloguer. Hem de tenir present que al llarg del darrer any i mig hi ha hagut novetats prou importants en matèria normativa: el RD del govern estatal que amplia la pròrroga obligatòria dels contractes d’arrendament de 3 a 5 anys, en cas que la propietat sigui una persona física, i a 7 anys en cas que sigui una persona jurídica (per exemple una entitat bancària), i la nova llei catalana que aprova un índex de preus de referència municipal en 60 ciutats de Catalunya considerats de mercat tens. Sant Feliu de Guíxols és un d’aquests municipis. Per això, davant d’aquestes dues novetats importants, plantegem al govern municipal que publiqui els índexs de referència de preus de lloguer de Sant Feliu i també que, a través de l’Oficina Local d’Habitatge, es faci un correcte assessorament de la normativa vigent. Tanmateix, i sense perdre de vista el lloguer assequible, hem plantejat que l’Ajuntament supervisi els possibles habitatges turístics il·legals que hi puguin haver a la ciutat i estipular mecanismes de control per evitar que es lloguin com habitatges d’ús turístic, habitatges no declarats com a tals.

L’altra de les propostes és per valorar positivament la iniciativa presentada per la Promoció del Transport Públic de Catalunya, a través de la seva Comissió Promotora del Tren de la Costa Brava, i que la nostra ciutat s’adhereixi al manifest inicial i es comprometi, arribat el moment, a facilitar les gestions que per competències li puguin correspondre per fer realitat el projecte de tenir un tren circular que uneixi la Costa Brava amb Girona ciutat.

Per la seva part, el govern portarà a Ple la aplicació de la bonificació de l’IBI en un 95% per aquells pisos cedits a lloguer social i l’aprovació inicial d’un expedient de suplement de crèdit per reforçar la policia local amb el nomenament  de 12 agents temporals. Aquesta contractació, fins el 9 de maig, servirà per donar cobertura a l’augment de serveis conseqüència de la situació de la pandèmia i per cobrir l’assistència de 6 agents interins a l’escola oficial de policia.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »