→ 28 de gener de 2021. Ple Municipal

Hem demanat al govern conèixer quina és la realitat a la nostra ciutat del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), tant de les persones usuàries com de les treballadores del sector

El Ple d’avui ha donat el vist-i-plau a un crèdit extraordinari de 850.000 €  per a l’adquisició de la planta baixa de l’edifici que hi ha a la cantonada entre La Rambla i el C/ Major, propietat de Caixabank. L’expedient s’ha aprovat només amb els vots favorables del govern. En el torn de les intervencions, el nostre regidor ha qüestionat, per un costat, el preu de la compra (2.800 €/m2), atesa la situació actual i la falta d’informació sobre com s’ha desenvolupat el procés negociador. També ha qüestionat que l’adquisició es faci, com diu el govern, per una raó de preservar patrimoni, ja que l’edifici està protegit com a bé d’interès local en el seu conjunt, tant si a la planta baixa s’hi col·loca l’Oficina de Turisme com qualsevol franquícia comercial.  Igualment ha trobat a faltar que des del govern s’hagin plantejat altres opcions tenint en compte qui és el propietari i el seu arrelament en el territori, com per exemple una cessió de l’ús. Finalment, també ha posat en dubte que aquella sigui la millor ubicació possible per a la nova Oficina de Turisme. En aquest sentit, hi haurien altres opcions d’ubicació com en el nou edifici el govern aixecarà annex al Monestir, o en alguna dependència del propi edifici del Monestir, o també, en l’antic Hospital.  Llocs tots aquests molt més neuràlgics en relació a la futura i estratègica oferta turística i cultural de la ciutat i, sobretot, a tocar de la nova zona d’aparcament que es vol construir.

El Ple també ha aprovat, aquesta vegada per unanimitat, l’ordenança reguladora de la prestació del servei de residència i centre de dia per a gent gran.  Gairebé una quarta part de la societat és més gran de 65 anys i, d’aquesta, un 20% viu en situació de vulnerabilitat. Unes dades que tots els informes apunten que en els propers anys s’incrementaran. La nostra ciutat no és aliena a aquest problema, les 112 places públiques de residència per a gent gran que tenim en l’actualitat a la ciutat són totalment insuficients, i aquí el nostre regidor a demanat compromís i voluntat de revertir la situació.

També s’ha aprovat, igualment per unanimitat, el projecte d’arranjament de la cinglera que hi ha en el  turó del port, camí de cala Jonca. Cal recordar que als darrers anys s’han produït despreniments de pedres des d’una altitud considerable i que aquella és una zona que, principalment a l’estiu, té força concurrència de vianants.

Ja dins l’apartat de les mocions s’han aprovat les dues presentades pel nostre grup. La primera, sobre el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), insta el govern de la Generalitat a incrementar el finançament del sector. Un augment dels recursos que ha de revertir en unes millors condicions per a les persones usuàries, però també a les persones treballadores que els presten, tot sota  un major control públic.  Per això hem demanat al govern municipal un informe al detall amb:  nombre de persones usuàries, variació de les persones usuàries durant el 2020 en relació al 2019, tipologia de l’atenció (si és per cures, higiene, alimentària…) nombre de persones treballadores que ocupa, jornada laboral d’aquestes, retribucions, i formació contínua rebuda.

La segona en referència al greuges que patim per culpa de les companyies elèctriques: portes giratòries, beneficis caiguts del cel, grans augments en la tarifa, talls en el subministrament… La moció, simplement, era  una manera de posar-nos en avís de tot plegat i donar un repàs d’aquelles actuacions  que, a diferents nivells de l’administració (central, autonòmica i local) caldria fer per superar tots aquests greuges. Evidentment, les principals competències i responsabilitats són de l’estat i és el primer que hauria d’actuar. A nivell municipal, la proposta planteja redactar un informe sobre l’estat de la xarxa elèctrica a la nostra ciutat per veure fins a on, i d’acord amb el que preveu la llei de garantia i qualitat del subministrament, li podem exigir a Endesa i, finalment, planteja també la realització d’una campanya informativa i formativa sobre l’eficiència energètica dirigida a famílies, comerços, indústries, escoles i entitats, amb l’objectiu d’optimitzar i reduir al màxim el consum d’energia, estalviar en la factura energètica  i evitar emissions de CO2.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »