→ 21 de gener de 2021. Comissions Informatives

Instem el govern municipal a elaborar una diagnosi sobre la realitat del Servei d'Atenció Domiciliària a la nostra ciutat; tant dels serveis que s'ofereixen a les persones usuàries com de les condicions laborals de les persones treballadores

Avui s’han reunit les diferents comissions per dictaminar sobre aquells temes que aniran al Ple de dijous vinent.

Un dels temes serà la nova ordenança reguladora del servei de residència d’atenció a la gent gran, que a partir d’enguany passa a gestionar l’Ajuntament a través d’un conveni de col·laboració amb el Departament d’Afers Socials de la Generalitat. L’ordenança serveix bàsicament per regular els preus. En aquest sentit apuntar que les places privades tindran, en el seu màxim grau de dependència, un cost de 2.006 €/mes; mentre que a les públiques serà de 1.843 €/mes; en aquests casos la persona usuària paga la part que li correspon segons els seus ingressos d’acord amb un barem establert per la Generalitat, que després cobreix fins a la totalitat del cost. Actualment a la nostra ciutat, entre la Residència Gent Gran i la Residència Surís, tenim 112 places públiques i 42 privades; en total 154 places que no cobreixen la demanda de la ciutat i que fa que la llista d’espera estigui al voltant dels tres anys.

En l’apartat de les mocions el nostre grup ha presentat dues: una, que en bona mesura està relacionada amb el punt anterior, de suport a les persones usuàries i persones treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària. En aquest sentit, instem al govern municipal a elaborar un informe sobre la realitat del servei al nostre municipi (nombre de persones usuàries, variació en relació a anys anteriors, tipus de serveis…) i també sobre les condicions laborals de les persones que el presten (cal recordar que aquest és un sector molt precaritzat, més encara en aquells casos, com és el nostre, on el servei està externalitzat a una empresa de serveis). La segona de les mocions va en relació amb els talls de subministrament elèctric i l’increment del preu de la llum. En aquesta, i a banda d’instar al govern central perquè actuï d’una vegada sobre els canvis legislatius necessaris per combatre les portes giratòries i els beneficis caiguts del cel, demanem al govern municipal que realitzi una auditoria sobre l’estat de la xarxa elèctrica a la nostra ciutat i que posi en marxa una campanya informativa i formativa sobre l’eficiència i l’estalvi energètic dirigida a famílies, comerços, indústries, escoles i entitats.

Finalment el Ple donarà sortida a dues inversions prou considerables. Una de 850.000 € per adquirir la planta baixa de l’edifici catalogat ubicat a La Rambla cantonada amb el C/ Major (antiga seu de Caixabank); una planta de 300 m2 on el govern té intenció de col·locar la nova Oficina de Turisme. I l’atra, amb un cost de 420.000 €, per un projecte d’obres de protecció de la cinglera del Port , just en el camí de Cala Jonca.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »