→ 3 de desembre de 2020. Ple extraordinari

Estarem atents perquè l'increment d'hores anuals del nou contracte de neteja en espais municipals reverteixi en la prolongació gradual de les jornades laborals

Avui s’ha celebrat un ple extraordinari per aprovar l’expedient de contratació del nou contracte del servei de neteja i desinfecció de les dependències municipals. Aquest és un contracte per dos anys, amb un cost anual de gairebé 1.275.000 euros, que afecta a 57 espais concrets de neteja i que dóna feina a 34 persones, la majoria d’elles a temps parcial. Valorem positivament el plantejament que ha fet el govern perquè l’increment d’hores anuals del nou contracte reverteixi en la prolongació de jornades laborals, això si, el nostre regidor ha puntualitzat que caldrà, prèviament, establir de manera clara el sistema, o l’ordre, que es seguirà. També valorem que les futures noves contractacions laborals que faci l’empresa adjudicatària surtin  d’una borsa de treball que estigui gestionada pel Servei Municipal d’Ocupació. De fet, i com ha apuntat nostre el regidor, això hauria de ser una pràctica habitual en totes aquelles empreses a les que l’ajuntament cedeix la gestió de serveis. Per finalitzar hem de lamentar que el govern no hagi volgut  fer prèviament a la licitació un estudi sobre l’impacte de la municipalització del servei. En aquest sentit cal fer esment que amb els 220.000 euros d’IVA que en un any suposa el contracte (en la gestió directa no s’ha de fer front a aquest pagament) es podrien, per exemple, disposar de diners per contractar personal directiu (una persona gestora i una persona encarregada) i encara hi hauria un sobrant de diners per millorar les condicions laborals. A més, dins del 1.060.000 euros del cost del contracte (sense IVA) hi ha, lògicament, la part de benefici de l’empresa, uns beneficis que en aquest cas repercutirien directament a la ciutat. Per no dir que una gestió directa permet sempre una millor organització i un major control sobre el servei que es dóna. Arribat el moment de la votació, el nostre grup ha fet una abstenció tot esperant a veure com es concreta durant el primer any de contracte aquest anunciat increment de les hores, tant en els espais de neteja com en la millora de les jornades laborals.

L’altre punt de l’ordre del dia ha estat l’aprovació definitiva del projecte d’obres d’arranjaments a l’espigó de Garbi. Aquí els arguments, les rèpilques i les votacions han estat les mateixes que durant l’aprovació inicial que es va fer durant el ple del passat mes de juliol. Finalment aquest projecte (hi podien haver hagut altres projectes o, com a mínim, una altra manera de gestionar-ho) tirarà endavant amb només amb els vots dels socis de govern.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »