→26 de novembre de 2020. Ple Municipal

Estarem atents a què el desenvolupament de la modificació puntual del POUM-36 s'acabi convertint en una opció real de vivenda assequible de titularitat municipal

El Ple d’avui ha aprovat iniciar una modificació del planejament urbà que afecta a l’entorn de Sant Amanç. En aquest sentit, la modificació permetrà tirar endavant la construcció de 17 cases unifamiliars que hauran de donar continuïtat al C/ Arboç fins connectar amb la Ctra de Sant Amanç. El projecte, que implica també una modificació del conveni urbanístic signat el 2005 entre els propietaris i l’Ajuntament, mantindrà el mateix espai de zona lliure a tot l’àmbit. Aquesta ha estat una de les principals preocupacions del nostre grup, ja que per a nosaltres el desenvolupament de Sant Amanç  ha de servir perquè aquella zona es converteixi en un pulmó de la ciutat i un espai lliure que faci d’avantsala a l’entorn meravellós que representa l’Ardenya. Amb la modificació del conveni urbanísitc la casa antiga de Cal Pitxo passarà a ser de titularitat municipal. De moment, però, no hi ha pistes sobre quin futur li espera. Una altra de les conseqüències d’aquesta modificació puntual de POUM serà la reparcel·lació de la banda que està més a tocar del Mas Balmanya, un àmbit que quedarà prou definit i ben encarat per incloure, en un futur que esperem no sigui gaire llunyà, un nombre important d’habitatges en règim de vivenda assequible. De fet, i lògicament sempre qui hi hagi voluntat política de fer-ho, podríem estar parlant d’un parc de vivenda de titularitat municipal. En el moment de la votació, i donat que es tracta d’una aprovació inicial on encara queden interrogants per respondre i molt recorregut per endavant, el nostre regidor s’ha abstingut.

On no s’ha abstingut, i ha votat clarament en contra, ha estat en en el punt de la modificació puntual del caduc i obsolet contracte de les escombraries, per a la realització d’un servei extra de recollida de voluminosos durant dos mesos. Considerem que aquesta proposta servirà només per posar un pegat que, si és que funciona, durarà dos mesos i costarà prop de 21.000 euros. Uns diners que, per exemple, es podrien destinar a millorar l’eficàcia de la deixalleria o a disenyar una campanya per conscienciar dels problemes que originen els trastos vells i els voluminosos abandonats a la via pública. Aquesta despesa extraordinària no és més que un altre exemple de l’incapacitat del govern per trobar una sortida a la problemàtica de les escombraries, pendents d’un nou contracte que avui està més empantanegat que mai. La proposta s’ha aprovat, només, amb els vots del govern.

En canvi, si que s’ha aprovat per unanimitat el nou reglament regulador del servei del taxi. Un reglament que  per un costat garanteix la prestació continuada del servei a la ciutat en unes condicions de qualitat, però que també garanteix que es faci sense que representi un perjudici per a les persones que dignament s’hi guanyen la vida. La moció de suport al poble saharauí que ha presentat la nostra formació també s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals. L’altra de les nostres mocions, per a la creació i implantació de una targeta municipal social, ha quedat ajornada en espera d’una propera trobada amb la regidora delegada i amb responsables del banc d’aliments amb la finalitat de poder acurar i treballar millor el text de la proposta i, sobretot, el seu futur desenvolupament que en definitiva és el que ens interessa a tots i totes.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »