→19 de novembre de 2020. Comissions Informatives

Amb la targeta municipal social es tindria una millor gestió dels ajuts i una major oferta de productes bàsics, però sobretot seria un pas important per superar l'estigmatització de les ajudes

Pocs temes avui a les respectives comissions informatives per dictaminar sobre aquells assumptes que es debatran en el ple de la setmana vinent, tot i que es preveu que alguna modificació de puntual de POUM entri per la via d’urgència. Potser que, com a tema més significatiu, hi hagi l’aprovació final del text del reglament regulador del servei de taxi municipal, una vegada escoltades bona part de les demandes dels professionals del sector. És evident que per un costat cal garantir la prestació continuada del servei en unes condicions de qualitat, però també que es faci sense que representi un perjudici per a les persones que dignament s’hi guanyen la vida.

En el tema de les mocions, el nostre regidor ha presentat una proposta per a la creació i implantació d’una targeta social que funcionaria com una targeta moneder. D’aquesta manera es tindria una millor gestió dels ajuts que des de Serveis Socials es donen a les persones que els tenen acreditats,  al mateix temps que s’evitarien desplaçaments (cosa que s’agraeix especialment en la situació actual de pandèmia) i, sobretot, seria un pas important per superar l’estigmatització que sovint es produeix pel fet d’haver de fer cua davant un centre de beneficiència, afavorint d’aquesta manera la normalització de l’ajuda. El cas més evident és el de l’ajuda alimentària. Ja no caldria anar a fer cua davant de Càrites, sinó que l’import dels aliments estaria a la targeta perquè la mateixa persona beneficiària anés a comprar quan ho considerés. Lògicament, hi hauria també una major oferta de productes bàsics. Però no només alimentació, sinó que la targeta també permetria incloure la gestió d’altres ajuts econòmics que en un moment donat es puguin donar, com per exemple, per a l’adquisició d’articles escolars, productes de farmàcia o el pagament de subministraments. Evidentment, sempre en funció dels imports corresponents a les ajudes atorgades i tenint clar que només es podrien adquirir aquells productes associats a les ajudes assignades.

La segona de les nostres mocions és un text de suport al poble saharauí, davant l’escalada de la tensió d’aquests darrers dies. Hem de tenir present que, segons Nacions Unides, l’estat espanyol manté una responsabilitat històrica amb el Sàhara Occidental com a país colonitzador. La situació actual posa de manifest, un cop més, la necessitat d’avançar en el procés de lliure determinació per al poble saharauí, reconegut en sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i en resolucions de Consell de Seguretat de Nacions Unides.

El Ple també debatrà, a proposta del govern, una modificació de l’ordenança de gestió de tributs amb la finalitat de donar més seguretat jurídica a la mesura d’aplicar beneficis fiscals en situacions d’excepcionalitat o emergència. Finalment el govern plantejarà una proposta de servei extra de recollida de mobles vells, trastos i voluminosos.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »