→22 d’octubre de 2020. Comissions informatives

La nova ordenança de protecció i tinença d'animals no es debatrà finalment durant aquest Ple d'octubre

Avui, en el marc de les comissions informatives, estava previst dictaminar la nova ordenança municipal de protecció, control, venda i tinença d’animals, però, arribat el moment, el govern ha decidit posposar aquest punt després que el nostre regidor mostrés el seu malestar perquè la comissió d’estudi no s’havia reunit ni una sola vegada des de feia més d’un any que van començar els treballs. D’aquesta manera l’aprovació definitiva arribarà al ple de novembre, després que la nostra formació hagi presentat esmenes al text final. Propostes com la incorporació del cens genètic de gossos com una eina fiable, ja no només per localitzar animals que es perden o abandonen encara que no portin xip, sinó també per mantenir el municipi net d’excrements. A partir del cens genètic és possible identificar a la persona propietària de l’animal que ha incomplert la seva obligació de recollir els excrements de la via pública. També habilitar un espai tot l’any en la platja per a gossos, no només uns mesos l’any com diu la proposta del govern, i que s’habilitin les fons públiques amb un doble abeurador, un per a persones i un altre per a animals, o també que es concreti millor el tema de les colònies de gats i les campanyes d’esterilització, que entenem haurien de ser anuals i a càrrec de l’ajuntament. Finalment hem plantejat que es defineixi un protocol d’actuació en cas d’animals perduts, trobats o atropellats i que, en aquest sentit, es doti a la Policia Local de les eines necessàries per poder desenvolupar les tasques de recollida i que es regulin les condicions dels espais on es guarden aquests animals fins que els vénen a buscar.

En en altre punt de les comissions, la nostra formació ha presentat una moció per instar al Govern de Catalunya a que actuï amb celeritat per tal de dignificar la sanitat pública. Aquest pandèmia ens ha demostrar que si hi ha un consens, aquest és que hem de defensar la salut pública. Cal que d’una vegada per totes el Govern de la Generalitat es posi les piles i passi a l’acció: mai més retallades en sanitat, un pressupost del 7% del PIB català, reforçar l’Atenció Primària, dignificar les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector i garantir el control públic i efectiu de tots els serveis i recursos de la sanitat.

Per altra banda, aquest Ple del mes d’octubre aprovarà una transferència de crèdit per valor de 65.000 euros per a estudis de varis projectes tècnics (el govern no els ha concretat), també la pròrroga per dos anys del contracte per a la gestió del cementiri municipal per un valor anual de 131.445 euros i la continuïtat, fins que comencin les obres del futur Museu Thyssen, de la concessió que l’establiment gastronòmic El Ginjoler té en el Monestir. Finalment el Ple haurà de votar l’aprovació final de l’ordenança del taxi, després que una vegada feta l’aprovació inicial el col·lectiu de taxistes decidís presentar al·legacions.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »