→24 de setembre de 2020. Ple Municipal

TxSF i PSC no veuen necessari impulsar, des del municipalisme, un canvi en el model energètic actual

No ha prosperat en el Ple d’avui la nostra moció perquè Sant Feliu de Guíxols s’adhereixi a la nova Associació de Municipis per a l’Energia Pública (AMEP). Aquesta associació neix amb la finalitat de fomentar la titularitat i la gestió pública de les xarxes de distribució elèctrica i treballar per tenir, des de la cooperació i col·laboració municipal, un paper fonamental en tres aspectes que són claus a partir de l’afectació que tenen sobre la ciutadania: un, garantir l’accés a l’energia elèctrica, entesa aquesta com un servei essencial i no merament com un interès econòmic; dos, combatre l’oligopoli elèctric i aprofitar que la generació i la comercialització de l’energia elèctrica estan plenament liberalitzades i que, complint amb els requisits legalment establerts, els ajuntaments poden exercicir aquesta activitat; i tres, promoure les energies renovables. Era, doncs, una bona oportunitat per participar d’un marc de treball coordinat en aquests aspectes i aprendre d’experiències d’altres municipis. Actualment una cinquantena de municipis ja en formen part, de moment el nostre haurà d’esperar.

Paradoxalment, el govern si que ha aprovat incrementar en 23.000 euros la partida per a l’enllumenat de Nadal que inicialment estava pressupostada amb 90.000 euros; és a dir, que en la situació actual marcada per una crisi incipient és capaç de gastar-se 113.000 euros d’energia privada per a llums de Nadal i, en canvi, no veu oportú en aquest mateix context gastar-se 1.500 euros (el cost de la quota de l’AMEP) per començar a caminar cap a una energia pública i renovada. Com hem dit altres vegades, aquest és un govern de mirada curta en tot allò que no impliqui una gran construcció que pugui aixecar admiració. El nostre regidor ha votat en contra d’aquest increment en considerar que, en el context actual, 90.000 euros per a llums de Nadal ja era una quantitat considerable.

El Ple si que ha donat suport a la nostra moció per impulsar, des del món municipalista, un Pacte d’Estat pel Dret a l’Habitatge. Aquesta proposta, que els comuns estem portant arreu dels municipis, vol ser un crit d’alerta sobre la necessitat de recuperar la funció social de l’habitatge. Per fer aixó no és suficient amb regular els preus dels lloguers; aquest és un primer pas necessari, però cal que l’administració central, que és qui té majors competències, adopti una sèrie de mesures importants, entre altres: reconvertir els habitatges buits de la SAREB, aplicar una nova moratòria en els desnonaments o impulsar polítiques que potencïin el lloguer protegit i la rehabilitació. També cal instar al govern de la Generalitat perquè aprovi una nova llei de barris per fomentar la rehabilitació habitacional i energètica en aquelles amb necessitats i habitatges envellits. És evident que en un tema tant important com aquest hi hauria d’haver una major cooperació i col·laboració entre administracions i això és el que, bàsicament, planteja la moció. El nostre regidor ha aprofitat aquest punt per recordar al govern municipal que Sant Feliu de Guíxols és una de les ciutats afectades per la Llei de regulació del preu dels lloguers i que estarà atent perquè aquesta es compleixi.

En un altre punt, s’ha aprovat la proposta del govern de retardar dos anys la modificació de l’ordenança fiscal que regula l’impost sobre els vehicles. La nostra formació no ha donat suport a aquesta modificació, primer perquè si el problema en el context actual és haver d’afrontar un pagament no previst de 60 o 70 euros (que pot suposar com a molt el nou rebut) es podria haver articulat un sistema d’ajudes en aquells casos de necessitat, com ja es fa amb altres tributacions; i segon, perquè l’esperit inicial de la modificació, que es va fer a partir d’una proposta nostra, no era recaptatori sinó ambiental. Els cotxes antics són els que més diòxid emeten, són els que més gassos efecte hivernacle generen i, per tant, són els que tenen un cost més elevat per la salut de les persones i pel medi ambient. No té cap sentit que estiguin bonificats.

El Ple també ha aprovat un avanç de modificació puntual del POUM que planteja  reordenar l’àrea d’equipaments situada per sobre la Ronda de Llevant, a l’entorn de l’Avinguda de Catalunya i la Carretera de Girona, i que té com a objectiu últim la construcció d’un centre polivalent  per portar-hi a terme diiferents actes socials, culturals o festius i que, a la vegada, serveixi per ampliar l’oferta esportiva de la ciutat.

El govern, per la via d’urgència i sense debat previ, ha portat al Ple una transferència de crédit pel projecte Thyssen. Es tracta de 35.000 euros que retira del Pla de Barris i que serviran per a la realització de nous estudis geotècnics i de cales en l’àmbit del monestir. Una vegada més hem de lamentar les formes, ja que entenem que són temes prou importants com per no passar prèviament per comissió, a més, posem en dubte que treure finançament del Pla de Barris sigui una bona opció. El nostre regidor no ha donat suport a aquesta transfarència de crèdit.

Altres temes que han passat pel Ple de setembre han estat les línies fonamentals del pressupost 2021, l’acord d’una modificació puntual en el Pla de Serveis de Xaloc de la Diputació i la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci D’Aigües de la Costa Brava.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »