→ 17 de setembre de 2020. Comissions Informatives

De moment, en el tema de les escombraries, el més calent a l'aigüera

Una de les conclusions que es pot desprendre vist com han anat les respectives Comissions Informatives d’avui, és que el tema de l’adjudicació del nou contracte de les escombraries va per llarg, o com a mínim, més del que va afirmar l’alcalde en l’últim Ple quan va dir que el nou entrebanc suposaria, com a molt, un parell de mesos de retard en tot el procés. De moment, d’aquests dos mesos ja en ha passat pràcticament un i a data d’avui el govern municipal continua sense plantejar cap avanç en aquest sentit; de fet, ara mateix tot fa pensar que en el Ple de dijous vinent no s’abordarà aquesta qüestió i que es continuarà allargant en el temps (tret clar que es presenti a última hora per la via d’urgència, és a dir, escatimant les explicacions i el debat previ en el marc de la Comissió Informativa).

En tot cas, els  assumptes que d’entrada si aniran al Ple de setembre seran una nova proposta de suplement de crèdit, en aquest cas per a la contratació d’enllumenat per a esdeveniments públics, i també una modificació del text de l’Ordenança Fiscal que regula l’impost de vehicles de tracció mecànica. En aquest punt, el govern proposa que la modificació que es va aprovar a proposta nostra relativa a la eliminació  de la bonificació del 100% prevista pels vehicles amb una antiguitat mínima de 25 anys, i que tenia que entrar en vigor aquest mateix any, no ho faci fins el 2022. Un altre tema que anirà al Ple serà l’aprovació d’una modificació puntual del POUM, concretament la 33, que planteja  ampliar i reordenar l’àrea d’equipaments situada per sobre la Ronda de Llevant, a l’entorn de l’Avinguda de Catalunya i la Carretera de Girona, i que té com a objectiu últim la construcció d’un centre polivalent  que doni resposta a la necessitat de disposar d’un edifici municipal de gran capacitat on portar-hi a terme diiferents actes socials, culturals o festius i que, a la vegada, serveixi per ampliar l’oferta esportiva de la ciutat.

En el tema de les mocions, i a banda de recuperar la que teníem pendent sobre la possible adhesió de la ciutat a l’Associació de Municipis per l’Energia Pública (una entitat que treballa per impulsar la titularitat i la gestió pública en la generació i comercialització d’energia elèctrica), la nostra formació ha presentat un text de suport a un futur Pacte d’Estat pel Dret a l’Habitatge. Creiem que el moment actual marcat per una gran incertesa, però també per una bona noticia com va ser fa poc l’aprovació en el Parlament de Catalunya de la Llei que regularà els preus dels lloguers, és un bon punt de partida per reivindicar amb més força que mai la funció social de l’habitatge. La majoria de les competències en aquest àmbit són estatals, i en aquest sentit pensem que un Pacte d’Estat que aglutini a totes les administracions és fonamental per garantir-ne el dret.

Finalment el Ple també haurà de ratificar una porposta de modificació dels estatuts del Consorsi d’Aigües Costa Brava Girona, que és l’ens supramunicipal encarregat de la prestació dels serveis relacionats amb l’abastament d’aigua potable, el sanejament i la reutilització de les aigües residuals.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »