S’ha d’iniciar de nou el procés de licitació de les escombraries

S’ha d’iniciar de nou el procés de licitació de les escombraries

Ja posats, lamentem que no s'aprofiti l'ocasió per millorar el plec de condicions que continuarà sense fer front a la situació actual d'emergència climàtica

Un  dels temes importants del Ple d’avui serà el desistiment del procés actual de licitació del contracte de serveis de neteja viària i recollida selectiva de la ciutat i l’inici d’un nou procés de contractació; és a dir, que en bona mesura tornem a la casella de sortida. El motiu? Doncs un error en el procés de descàrrega dels sobres digitals que contenen les ofertes licitadores. Cal recordar que conseqüència de la pandèmia la presentació dels sobres amb les ofertes i la seva posterior obertura es fa de manera telemàtica. L’oferta licitadora consta de tres sobres: A (documentació administrativa), B (documentació tècnica) i C (documentació econòmica) que, tal i com estableixen les bases, s’han de descarregar, obrir i puntuar per ordre i de manera separada. La plataforma de l’Administració Oberta de Catalunya va detectar que, per error, s’havien descarregat els arxius del sobre C conjuntament amb els del sobre B. Això va afectar a una de les quatre empreses que es presenten al concurs. Fetes les investigacions oportunes, la Junta de Consulta de Contractació Administrativa de la Generalitat va determinar que es tractava d’una errada tècnica en cap cas atribuïble al Ajuntament i va recomanar el desistiment del procés actual i la convocatòria d’una nova licitació. S’ha de dir que no totes les parts pensen igual i que una de les empreses participants va presentar una al·legació per demanar s’exclogui del procés a l’empresa afectada. L’al·legació serà desestimada en la votació del Ple d’avui. Segons la mateixa, s’hauria vulnerat el secret de les ofertes. En definitiva, un altre embolic amb el contracte de les escombraries. Tampoc res que ens hagi de sorprendre, vist com fa anys que va tot el que té a veure amb les escombraries.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »