→ 20 d’agost de 2020. Comissions Informatives

Proposem establir un protocol d’actuació per intercanviar coneixements, experiències i crear xarxa per poder incidir de manera activa en les poítiques públiques sobre energies renovables.

Avui s’han reunit les respectives comissions informatives per dictaminar aquells temes que dijous vinent es debatran en el Ple municipal. La nostra formació ha presentat una proposta perquè Sant Feliu de Guíxols formi part de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP); tot plegat amb la finalitat de difondre i promoure la titularitat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic que sigui més just, democràtic i sostenible. Es tracta, bàsicament, d’establir un protocol d’actuació entre els ajuntaments per intercanviar coneixements, experiències i, sobretot, per crear xarxa i poder incidir de manera activa en les poítiques públiques. Actualment 47 municipis d’arreu de Catalunya ja s’han adherit a la proposta.

Una altra de les mocions que es portaran a debat serà de rebuig a l’acord signat pel Govern de l’Estat i la FEMP referent als romanents de tresoreria dels ajuntaments. En aquest sentit, recordar que En Comú Podem sempre ha tingut una oposició propositiva a l’acord malgrat formar part del govern (Unidas Podemos es va abstenir en la votació del document final i el PSOE va tirar endavant en solitari, convertint posteriorment l’acord en un RD). Els comuns continuem discrepant que la solució al desbloqueig dels romanents municipals sigui posar-los a disposició de l’Estat. Sostenim que és necessària una modificació legislativa, o una interpretació flexible Llei d’Estabilitat Pressupostària, que permeti la lliure disposició d’aquests romanents acumulats. Tampoc creiem que s’hagi analitzat amb detall, més encara en el context actual, si el lliurament del romanent de tresoreria pot ocasionar que els ajuntaments tinguin en un futur immediat dificultats per assegurar els pagaments als proveïdors i a tercers. Finalment, pensem que la no exigència del compliment de la regla de despesa prevista a l’acord només durant l’exercici 2020, s’hauria de fer extensiva com a mínim als propers dos anys, ja que serem els ajuntaments els que seguirem a primera línia donant resposta a les conseqüències de l’emergència sanitària.

En un altre capítol, el Ple aprovarà una nova redacció de les normes d’organització i funcionament de l’Escola de Música, així com modificacions en la plantilla laboral que inclouen la creació d’una plaça d’agent de la Policia Local, la modificació d’una plaça de delineant en una d’inspector o inspectora urbanísitc i la creació d’una plaça de tècnic/a d’inclusió social. El Ple també aprovarà un nou suplement de crèdit per ajustar despeses en diferents lloguers municipals i per a la creació d’una partida per estudis i projectes de contractació. El suplement es finança amb romanent de tresoreria.

Aquest Ple d’agost també haurà de debatre les dues mocions que vam presentar el mes passat, però que van quedar pendents: una d’elles per fomentar l’ús de la bicicleta en el nostre terme municipal, començant per fer una diagnosi de la situació actual i a partir d’aquí, a mig termini, estudiar com articular propostes concretes que vagin encaminades a millorar els itineraris i dotar-los de continuïtat i seguretat viària; l’altra de les mocions pendents és per instar a la Mesa del Congrés dels Diputats que obri una comissió d’investigació sobre les relacions diplomàtiques i comercials entre Espanya i Aràbia Saudita, el seu vincle amb institucions i empreses espanyols i els seus efectes sobre l’erari públic. Una investigació que permeti esclarir les possibles responsabilitats polítiques i penals del rei emèrit.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »