Proposem la redacció d’un Pla Director de la Bicicleta

Proposem la redacció d’un Pla Director de la Bicicleta

Per una ciutat que sigui més inclusiva, segura, amb menys emissions i més saludable  

Amb aquesta proposta, que la portem al Ple de juliol, volem que la nostra ciutat doni un pas endavant en quant a mobilitat urbana. Ho hem de fer per la sostenibilitat de l’entorn, però avui més que mai sabem que també ho hem de fer per la nostra salut. Avui sabem que el grau de contaminació atmosfèrica té una trascendència directa amb pandèmia que estem vivint, i sabem que vuit de cada deu morts pel coronavirus ho han estat per patologies prèvies que tenien a veure amb la contaminació provocada pel diòxid i monòxid de carboni que expulsen el cotxes.

En aquest sentit volem plantejar l’ús de la bicicleta com a mesura preventiva per a la salut, però també com a mesura de pacificació del trànsit rodat i fins i tot com una mesura d’estalvi. Es tracta de veure fins a quin punt som capaços de fer-ho, és a dir, fins a quin punt la bicicleta pot tenir un major protagonisme en el nostre terme municipal.

Per això en la proposta parlem de l’elaboració d’un Pla Director de la Bicicleta. Un Pla que ens hauria de permetre estudiar i concretar propostes que serveixin per:

- Millorar els itineraris aconsellats per a bicicletes i dotar-los de continuïtat.

-Incrementar la seguretat viària, per exemple millorant la senyalització.

-Augmentar la xarxa de carril bici entre diferents espais i zones de la ciutat.

-Estudiar les possibles actuacions a fer en infraestructures per a bicicleta.

-Veure les possibilitats de disposar d’un servei municipal de gestió de bicicletes.

-Engegar una campanya de sensibilització.

 

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »