Sant Feliu de Guíxols tindrà el lloguer de l’habitatge regulat per Llei

La nostra serà una de les 60 ciutats de Catalunya on s'aplicarà la regulació del preu del lloguer

Excel·lent la feina feta pel Sindical de Llogaters en la seva proposta per contenir i moderar el preu del lloguer en l’habitatge habitual. Una proposta de llei que, a diferència de temps enrere on no comptava amb el suport d’una majoria de forces polítiques, ara sembla que per fi els partits que configuren el govern de la Generalitat han entès que és de el tot necessari regular-ne el preu.

Si tot va com sembla avui que anirà, serà qüestió de poc temps, segurament a la tardor, que la normativa entri en vigor.  En aquest sentit ens hem de felicitar perquè Sant Feliu de Guíxols, i segons l’annex de la proposta de llei, serà una de les 60 ciutats on es regularà el preu del lloger. Això voldrà dir que tots els nous contractes de lloguer es regiran per aquesta regulació i que els seus efectes seguiran en vigor encara que hi hagi un canvi d’arrendatari. Com a norma general, els nous contractes per habitatges que ja estaven llogats no podran superar el preu acordat en el contracte anterior. Si l’habitatge tenia un preu per sobre de la mitjana de la seva zona, el nou contracte haurà de tenir com a valor màxim el valor que estableixi l’índex de preus acordat. Això significa que s’atura l’escalada de preus i que es produiran baixades en aquells habitatges llogats que actualment es troben per sobre del preu mitjà. En el cas d’habitatges que es posen a lloguer per primera vegada, aquests hauran d’ajustar-se al preu mig que marqui l’índex. Tot plegat és un pas important, millorable sens dubte, que representa un avanç per recuperar la funció social de l’habitatge.

 

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »