→ 25 de juny de 2020. Ple Municipal  

El govern de la ciutat dóna l’esquena a una proposta nostra per millorar la mobilitat i la seguretat viària.

El Pla integral de voreres es plantejava amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments a peu a tota la ciutat, incrementar la seguretat dels vianants i millorar l’accés a persones amb mobilitat reduïda. Entre les seves prerrogatives hi havia elaborar una diagnosi prèvia de l’estat de totes les voreres i adaptar un calendari pautat d’actuacions, a partir d’uns criteris de participació de tots els grups municipals i de la ciutadania que servirien per establir l’ordre. En definitiva es tractava que allò que, més o menys, va fent cada any el govern de manera unilateral es fes a partir d’un Pla de voreres que fos prèviament conegut i elaborat de manera participativa. La proposta ha estat ben rebuda pels partits de l’oposició, però no pel govern actual que ja sabem és poc amic de fer processos participatius. La segona de les nostres propostes en matèria de vialitat, perquè es pinti just on el C/ Guardiola fa cruïlla amb la Ctra de Sant Pol un pas de zebra i es senyalitzi amb bandes reductores de velocitat a banda i banda, ha quedat ajornada fins el Ple extraordinari de dimarts vinent (també ha quedat ajornat el punt referent a una modificació del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus corresponent als mesos d’estiu).

En l’apartat de mocions les dues que presentàvem han estat aprovades. La primera d’elles per demanar a la Generalitat que redefineixi el model en la gestió de les residències i l’atenció a la gent gran. Malauradament, l’experiència viscuda per aquest col·lectiu a partir de la pandèmia ens hauria de fer reflexionar i servir com  experiència. En aquest sentit, creiem que no es pot demorar més l’impuls cap a un nou model de qualitat a les residències de gent gran amb l’objectiu de millorar el que tenim i, sobretot, de prendre les mesures que correspongui perquè això que ha passat no es torni a repetir. A Sant Feliu de Guíxols hem fet les coses bé i  segurament que també hem tingut una mica sort, o com a mínim la sort que no han tingut altres municipis, però això no ens ha de fer oblidar els efectes mortals que la pandèmia ha tingut en nombroses residències. L’altra de les mocions feia referència a la Renda Garantida de Ciutadania. Ara que el govern central ha aprovat l’Ingrés Mínim Vital hem d’evitar que el govern d’aquí, amb l’argument que ja tenim la prestació de l’Ingrés Mínim, caigui en la temptació de voler retallar la Renda Garantida. Just al contrari, les dues han de ser complementàries i, dins dels llindars establerts, arribar a més persones i de millor manera. La tercera de les mocions, que presentava el govern  en relació a la polèmica sorgida arran de la supressió d’un P3 a l’escola L’Estació, també ha estat aprovada.

El Ple també ha aprovat les contribucions especials per a l’urbanització del C/S’Adolitx, el contracte de serveis per a la conservació i manteniment de les zones verdes, una modificació de l’ordenança fiscal que regula l’ocupació d’espai públic amb la finalitat de donar cobertura a l’exempció d’aquest any, una transferència de crèdit per donar cobertura a les activitats de dinamització del turó dels Guíxols i la caseta del Salvament.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »