→ 30 d’abril de 2020. Ple municipal

La modificació del contracte de neteja evita qualsevol tramitació d’ERTOs, manté la plantilla i els salaris, i acumula les hores de feina que no es realitzin en una bossa per recuperar més endavant.

En el Ple d’avui, corresponent al mes d’abril, hem donat suport a la proposta del govern de modificar el contracte de serveis amb l’empresa de neteja Cespa, una modificació que es fa necessària degut a les conseqüències derivades del coronavirus. En la seva intervenció, el nostre regidor ha agraït primer de tot la feina essencial que està fent la plantilla per netejar i desinfectar els nostres carrers i espais públics. A continuació, ha lamentat l’increment d’actituds poc cíviques que d’un temps cap aquí s’han vist incrementades, per exemple, tirant a terra els guants d’un sol ús o deixant la bossa d’escombraries fora el contenidor, amb els riscos per a la salut de tothom que això comporta. També ha mostrat la nostra satisfacció en quant a què l’acord de modificació de serveis evita qualsevol tramitació d’expedients de regulació temporal, mantenint la plantilla, els salaris i acumulant les hores que no es realitzin en una bossa per a quan torni la normalitat, o com a mínim, part d’aquesta. Per acabar en aquest punt, la nostra formació ha proposat que la desinfecció amb escombradora que es fa cada dia per la tarda, excepte diumenge, passi de mitja jornada a sencera per dues qüestions: la primera per intensificar la desinfecció en espais públics que, conseqüència d’aquesta desescalada que poc a poc ha començat, aniran guanyant presència de persones; i la segona, perquè aquest suposat augment de jornada permetria tirar de les hores de la bossa i evitar, que si això s’allarga més del compte, no es puguin compensar abans del 30 de setembre com diu l’acord. La proposta no ha tingut cap resposta per part del govern, però, i com ja vam anunciar al començament de la crisi, davant la situació d’emergència, i en temes concrets d’actuació, hem d’anar a una i per tant el vot, malgrat haver obtingut el silenci per resposta, ha estat favorable.

No ho ha estat en el següent punt de l’ordre del dia: delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local relacionades amb el contracte de la neteja. Aqui, un tema més administratiu i de model que no pas d’actuació sobre el terreny, ens hem abstingut. Ho hem fet perquè considerem que delegar competències en els temps actuals diu poc a favor l’esperit cooperatiu que seria desitjable. Pensem que una cosa és una operativa àgil, que això es pot assolir en el dia a dia dintre del propi marc del contracte, i l’altre són modificacions dels serveis que, indistintament de que tingin increment de cost o no, haurien de passar pel Ple.

Una altra de les mocions d’avui era la que promovia el nostre grup i que finalment ha obtingut l’adhesió de totes les formacions polítiques. Resumidament, el text planteja demanar al govern central que, com ja han fet altres països del nostre entorn, aprovi una regulartització extraordinària d’un any per a les persones migrades que, per diferents motius, es troben actualment en situació irregular. D’aquesta manera, i durant aquest període de temps, aquestes persones tindran opcions d’accedir a qualsevol de les ajudes socials que el govern estatal ha posat en marxa per fer front a la crisi del COVID. Es tracta, simplement, d’atendre a raons humanitàries.

Hi ha hagut una tercera moció, també aprovada per unanimitat, que, entre altres coses, se suma a l’exigència del món municipalista per poder disposar de la totalitat del superàvit municipal, anul·lar els efectes que la LRSAL té sobre les competències municipals i eliminar la taxa de reposició en els ajuntaments.

Aquest Ple ha aprovat també una nova ajuda per import de 50.000 euros per a l’adquisició de material sanitari.

Finalment, i en l’apartat de precs i preguntes, el nostre regidor ha demant establir unes pautes clares, i que siguin prou conegudes, sobre l’ús de la nostra platja en aquesta primera fase de desescalament.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »