El Ple aprova un suplement de crèdit de 20.000 € per a ajuts d’urgència social

El Ple aprova un suplement de crèdit de 20.000 € per a ajuts d’urgència social

La nostra formació ha votat a favor, però considera que el que s'ha de fer és reajustar el pressupost amb el romanent disponible i posar tots els recursos a combatre la crisi

Aquesta tarda s’ha celebrat un Ple extraordinari amb dos punts destacats a l’ordre del dia. El primer, aprovar la sol·licitud d’una pòlissa de crèdit per valor de 6,5 M€ amb la finalitat de garantir que l’Ajuntament la liquiditat suficient per fer front a totes les seves obligacions durant els propers mesos: pagament a proveïdors, despeses de personal i altres obligacions que puguin sorgir. Fruit de la crisi del COVID-19, l’Ajuntament va adoptar una sèrie de mesures econòmiques que han fet reduir la recaptació.

En aquest sentit, i a una pregunta del nostre regidor, el govern s’ha compromés a ajornar el cobrament bancari de totes aquelles families que paguen els seus impostos a través del sistema conegut com a tarifa plana mensual. Per fer-ho, només cal que les persones interessades ho facin saber a Recaptació municipal.

El segon punt destacat era l’aprovació d’un suplement de crèdit per ajuts d’emergència social derivats del COVID-19 i per valor de 20.000 €, a compte del romanent de tresoreria (que seria el saldo que a final d’exercici permet conèixer la solvència o capacitat econòmica que té el nostre Ajuntament i que en aquests moments ascendeix a 9 M€). Com ha exposat el nostre regidor, considerem que caldria ampliar més i definir millor l’abast d’aquestes ajudes i que 20.000 € són clarament insuficients i estem convençuts que no passarà gaire temps abans de tenir que aprovar un altre suplement. Per això, GdC-ECP és partidari d’elaborar un pla econòmic i social i de reajustar tot el pressupost municipal.

Ens preocupa que qüestions que ja vam plantejar ara fa dues setmanes (línia directa d’ajuts per a lloguers i subministraments bàsics a persones, o establiments, que s’han quedat sense feina o sense activitat;  augment del el preu / àpat / dia de les beques menjador, avançament de la RGC en aquells casos que la prestació es troba pendent en el SOC; ajuts en el marc de la campanya “tablets per a les escoles” o aprovació d’ajuts directes a autònoms que han vist suspeses les seves activitats professionals…) i que llavors el govern va titllar de “propostes limitades”, avui continuïn igual sense concretar res.

En aquest punt lamentem la resposta del govern, tant en el to com en la forma, arribant fins i tot a menystenir al nostre regidor com si la crisi no anés amb ell o visqués al marge del que està succeint. Evidentment que el fet que vulguem cooperar no vol dir que ho hàgim de fer sense dir el que pensem, només faltaria. Ho lamentem, principalment, perquè maneres de fer com aquesta no és el que necessita la ciutat en aquests moments dificils. Per això, malgrat tot, reiterem el nostre compromís de posar-nos a disposició en aquest treball col·lectiu d’escut de protecció municipal que la ciutat i la seva gent necessita i necessitarà cada cop més en els propers mesos. Ara no és el moment de confrontació política, ja tindrem temps quan tot això passi, que passarà, de valorar quin ha estat el grau de resposta del nostre govern municipal.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »