L’estat d’alarma declara els serveis funeraris de prestació forçosa

L’estat d’alarma declara els serveis funeraris de prestació forçosa

Per evitar possibles especulacions, s'ha de garantir un preu bàsic del servei que sigui públic i conegut

Amb el cor trencat estem veient com aquests dies es multipliquen els enterraments a persones víctimes del COVID-19. Per evitar possibles especulacions amb els preus i les condicions, el govern ha regulat per Decret els serveis funeraris mentre duri l’estat d’alarma. D’aquesta manera es fixa que el cost màxim que han de pagar les famílies mai pot ser superior al preu publicitat amb anterioritat al 14 de març per a la prestació del mateix servei (el mateix Decret determina que queden suspeses totes les activitats de vetlla tant als tanatoris públics com als privats).

El preu bàsic ha d’incloure el trasllat, tractament i custòdia del difunt fins a les dependències dels serveis funeraris i l’enterrament o incineració. En aquest últim cas, el preu inclou l’urna i l’entrega de les cendres al domicili familiar.

No obstant, lògicament, les famílies poden pactar un servei superior i en el cas de tenir contractada una assegurança de decés es poden triar lliurement els serveis i productes a contractar. Si no s’esgota tot el capital assegurat, es té dret a demanar el retorn del capital sobrant. Si alguna familia s’ha vist afectada per la inflació de preus en els serveis funeraris des de l’inici de l’estat d’alarma, pot reclamar la devolució de la diferència. Com també, i en el cas d’haver pagat per serveis no rebuts com a conseqüència de les limitacions establertes pel Govern, les empreses funeràries hauran de retornar els imports pagats.

Els ajuntaments han de garantir que les empreses que actuen en el seu municipi facin públic aquest preu bàsic.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »