Llum verda al nou contracte de les escombraires

Llum verda al nou contracte de les escombraires

Segurament que pot ser un bon contracte a curt termini; però hem de lamentar que no tingui la perspectiva que requereix la situació actual d'emergència climàtica

Avui, després de quatre anys de pròrrogues i més pròrrogues, per fi s’ha aprovat el nou contracte de les escombraries. Veurem ara, en la licitació, a quina empresa, o empreses, s’adjudica i, el més important, com es va desenvolupant al llarg dels propers cinc anys.

Guíxols des del Carrer – En Comú Podem ens hem abstingut en la votació final perquè, malgrat reconèixer que el nou contracte incorporarà elements que compartim i que no tenim cap dubte representaran una millora en la neteja de la ciutat, no podem passar per alt que aquest no és un contracte pensat en la lluita contra el canvi climàtic. No és un contracte adaptat a les necessitats i les urgències que el medi ambient i el planeta requereixen en l’actualitat. I no ho és perquè,  al menys d’entrada, la transcendència que tindrà en el nivells de recollida selectiva serà mínima. És cert que el govern manté la porta oberta a una futura modificació per a la implementació de contenidors intel·ligents, o amb xip, que en el futur han de permetre assolir uns nivells òptims de recollida selectiva (avui la ciutat es troba per sota dels estàndards marcats tant per la Generalitat com per Europa), però no especifica quan i com es farà aquesta modificació.

En aquest sentit, entenem que no és admissible que els nivell de recollida selectiva que s’assoleixin durant els cinc anys de la contracta no tinguin una translació directa en el sistema de millora contínua; de fet, aquella part variable del benefici de l’empresa subjecte a control només ho està en relació als treballadors i les treballadores (en la taxa d’absentisme i el rendiment del personal) i en relació a la neteja viària; però, incomprensiblement (i més encara venint d’on venim -el 46%-) no hi han objetius marcats de recollida selectiva pels propers cinc anys.

Altres aspectes que no compartim del nou contracte de les escombraries és la supressió del servei de deixalleria mòbil i el fet que no es contempli cap mesura per avançar en la prevenció de residus. Avui la nostra ciutat té un problema en la generació de residus, amb una mitjana de kg/hab/dia molt superior (1,8) a la desitjada (1,4) i lluny de l’òptima (1,2). En els temps actuals d’emergència climàtica, la implantació de mesures de prevenció de residus representaria avançar cap a una major eficiència en l’ús de materials i cap una millora de la sostenibilitat ambiental. Malauradament hem de lamentar que el nou contracte no contempli cap mesura en aquest sentit.

Finalment, i en relació als aspectes laborals que es desprenen del plec de condicions, pensem que n’hi ha alguns que, de la manera com es plantegen, acabaran generant un conflicte laboral, bàsicament perquè el govern aplica un excés de zel en unes relacions laborals que, en última instància, són competència i responsabilitat de l’empresa adjudicatària i obeeixen a uns criteris de negociació col·lectiva i conveni.

Segurament d’aquí a un temps tindrem la ciutat més neta de totes; ara bé, continuarem generant més residus del que és recomanat i continuarem reciclant menys del que és sostenible. En definitiva, aquest contracte és una oportunitat perduda.

https://drive.google.com/open?id=1wldn5atOenDtdYZU2wToZxyrgfjf7gtM

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »