→ 30 de gener de 2020. Comissió Informativa extraordinària

D'entrada, hem de lamentar que el govern no ho aprofiti per implantar un sistema de recollida i gestió dels residus més eficient que el que tenim actualment

Avui, amb la presentació en Comissió Informativa del plec de condicions que haurà de regir la prestació del servei de recollida, neteja i gestió dels residus, s’obre, per fi, la porta al nou contracte de les escombraries. Un contracte, el vigent, caducat des de fa més de quatre anys i que presenta importants deficiències, tant en el servei de neteja com en la recollida. Es massa aviat encara per treure’n conclusions, ara el que toca ara és llegir-se amb atenció la documentació i debatre-la en el grup. De moment, com a gran novetat, podem avançar que el plec es presenta dividit en dos lots o contractes: un primer que, bàsicament, és de servei de neteja viària i de platges i un segon, a grans trets, de recollida selectiva i transport dels residus. Dos lots, amb una durada de cinc anys, que, evidentment, es poden adjudicar per separat a dues empreses diferents, cosa que d’entrada ja ens ocasiona els primers dubtes. El primer lot, de neteja viària, establirà l’existència de diferents àrees per a la realització de les feines i les freqüencies de pas i, d’aquesta manera, s’estabiran zones de màxima intensitat (bàsicament el nucli històric i les zones de vianants), zones d’intensitat alta (al voltant d’escoles, ambulatori i centres cívics), zones d’intensitat mitja (carrers amb mitjana densitat de població) i zones d’intensitat baixa (carrers amb baixa densitat de població i ús exclusivament residencial).  Aquest lot també defineix el concepte de neteja imprevista, per exemple, per inclemències del temps, per accidents o per actes de celebracions. Aquest primer lot regularà igualment tot un seguit de netejes complemetàries (xiclets, grafitis, parcs de salut, zones de pic-nic, zones d’esbarjo per a gossos…). En una primera i transversal lectura no hem trobat, malauradament, cap referència a les males herbes i a la prohibició en l’ús del glifosat. El segon lot o contracte, en referència a la recollida selectiva, representa una continuïtat del model que tenim actualment, és a dir, més i més nous contenidors. Aquesta, d’entrada, és una mala noticia per a nosaltres. La situació actual de crisi climàtica i la necessitat d’una major protecció del medi ambient requeriria, al nostre entendre, una major determinació i valentia política si és que, realment, el que volem és apostar pel reciclatge i per la reducció dels residus. Haurem de preguntar-nos quin és l’objectiu del contracte en quant a percentatge de recollida selectiva. Totes i tots sabem que Europa, i en aquest cas també la Generalitat de Catalunya, són exigents en arribar a un 50% de recollida selectiva aquest any, i sabem també que el nostre municipi avui està lluny d’aquest objectiu (de fet, d’aquí ve el increment en la taxa de les escombraries que hem patit). Caldria establir uns objectius i no perdre de vista que per l’any 2021, si no hem arribat a aquest 50%, ho pagarem doblement car: des d’un punt de vista de sostenibilitat ambiental, però també des d’un punt de vista econòmic amb un nou increment del preu del cànon que repercutirà, altra vegada, en el rebut de les escombraries. Al nostre entendre, el fet de començar un nou contracte de les escombraries i no aprofitar-ho per consolidar un sistema més eficient de recollida selectiva -com pot ser el porta a porta amb dues fraccions o els anomenats contenidors intel·ligents- és una equivocació molt greu. De moment, aquesta seria una primera impressió després de la presentació d’avui del plec de condicions. Continuarem informant.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »