→ 12 de desembre de 2019. Comissions informatives  

Portarem al Ple una proposta per estudiar la implantació d’un programa municipal per promoure la masoveria urbana.

Avui s’han reunit de nou les diferents comissions informatives per dictaminar sobre aquells temes que aniran al Ple de la setmana vinent. Aquest mes, i amb motiu de les festes de Nadal, tot s’ha avançat una setmana i el Ple serà el dijous vinent, dia 19. El nostre grup ja ha anunciat la presentació de dues mocions. La primera és una proposta per estudiar la implantació d’un programa municipal per promoure la masoveria urbana a la nostra ciutat, tot plegat amb objectiu de ser una eina més alhora de donar resposta alternativa a les necessitats d’una part de la població en matèria d’accés a l’habitatge. A través d’un contracte de masoveria urbana, la persona propietària d’un habitatge el cedeix a una persona inquilina que a canvi n’assumeix el cost de les obres de rehabilitació i manteniment que han estat acordades prèviament en concepte de lloguer i durant un període de temps determinat. Aquesta és una alternativa que, tot i ser encara molt incipient, d’uns anys cap aquí ja ha començat a desenvolupar-se en alguns municipis i amb un cert grau d’acceptació. Per a la nostra formació, la implantació de contractes de masoveria urbana en habitatges buits que requereixen obres de rehabilitació suposaria, d’entrada, una eina més per donar resposta a una part de les necessitats d’habitatge assequible, a banda d’establir un ambient favorable a la rehabilitació i manteniment d’habitatges buits i en mal estat que actualment es troben a la nostra ciutat. Som concients que aquest no és un tema fàcil, però també, que la resposta al problema de la falta d’habitatge assequible ha de ser integral i que necessita d’una bona dosi de voluntat, empatia i decisió política per afrontar-ho.

La segona de les mocions que portarem al Ple és per reforçar la prevenció de la ludopatia. D’uns anys cap aquí les problemàtiques relacionades amb les addiccions al joc han experimentat un increment considerable, especialment a partir de la proliferació de locals de joc i apostes. També de les cases d’apostes on-line. El nou perfil de ludòpata és una persona jove, amb preferència per les apostes esportives i el joc on-line, o bé, una persona de classe treballadora en situació de precarietat que acaba jugant-se les seves poques opcions. De fet, tots els salons o locals de joc s’intal·len en barris populars de les ciutats. Actualment veiem com constantment s’emeten anuncis de cases d’apostes a la televisió, fins i tot en horari infantil. Veiem com ho anuncien les grans estrelles esportives. A més, el joc on-line permet connectar-se les 24 hores. És molt difícil mantenir-se allunyat i, en aquest sentit, pensem que els governs de torn no poden limitar-se a gravar amb impostos aquestes empreses. Es necessiten restriccions i una política seriosa de prevenció per evitar que l’addicció a el joc continuï creixent, especialment entre els més joves. Per això proposem un seguit de canvis legislatius a nivell estatal i autonòmic, però també que a nivell municipal, i com a mesura preventiva, s’introdueixin limitacions a la implantació de salons i locals de joc i apostes als voltants d’espais freqüentats per la infància, l’adolescència i la joventut, com són els centres educatius, esportius o associatius.

Finalment, i a proposta del govern, el Ple aprovarà concedir a Roser Descayre i Ricard Pelló (aquest a títol pòstum) la Medalla d’Or de la Ciutat de Sant Feliu de Guíxols com a reconeixement de la seva llarga i meritòria trajectòria en l’àmbit teatral a la ciutat.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »