→ 5 de desembre de 2019. Ple Extraordinari

La nostra formació s'absté en la votació del pressupost municipal pel 2020.

Avui s’ha celebrat el ple extraordinari per aprovar el pressupost municipal 2020, que finalment ha sortit endavant únicament amb els vots del govern (TSF-PSC), mentre que MES hi ha votat en contra i la resta de grups (GdC-ERC-JxCat) ens hem abstingut. La nostra abstenció, malgrat reconèixer que el pressupost conté avenços significatius en matèria d’atenció a les persones i d’inversions en el tercer sector, s’argumenta en el fet que el govern no sigui més determinant, o valent, en qüestions prou importants com són l’accés a una vivenda assequible, l’emergència climàtica o la participació ciutadana.

En el que portem d’any a Sant Feliu de Guíxols s’han aturat fins a 37 processos de desnonament, a més, en els propers mesos s’hauran d’afrontar-ne una vintena més, sense deixar de banda que la ciutat ja ha ja ha sobrepassat el centenar de families que viuen en situació de risc d’exclusió i que les previsions, a curt i mig termini, no són de millora. En aquest context, la política d’habitatge hauria de ser una prioritat i hauria d’anar més enllà de l’atenció que es dóna als casos d’emergència. No h’hi ha prou en parar el primer cop, sinó que cal una conscienciació de la gravetat del problema i destinar-hi els recursos necessaris. En aquest sentit, considerem que els 80.000 euros que hi destina el govern són totalment insuficients.

Com insuficients són els 70.000 euros que el pressupost destina a pal·liar l’emergència climàtica a partir de millores en edificis municipals. Cal apostar per un canvi en el model energètic, perquè aquest sigui més eficient i sostenible, i aquest pressupost no avança en aquest sentit. Com tampoc avança en objectius per a la reducció en la generació de residus o en l’augment del percentatge de recollida selectiva.  També ha tornat a quedar clar que el govern actual no és partidari de fòrmules que tinguin a veure amb pressupostos participatius. Per a nosaltres això és una equivocació, com ho és el fet de no voler incrementar les partides que es destinen a cooperació (fins arribar al 0,7% dels ingressos propis) o a dotar una partida pressupostària per millorar la mobilitat interurbana en el municipi.

Finalment lamentem que dos projectes estratègics per a la ciutat, com són la construcció de la nova Residència per a gent gran i el nou Institut de Secundària no tinguin continuïtat pressupostària. Aquests si que són per al nostre grup dos projectes estratègics de ciutat, perquè tenen a veure amb les persones i amb dos col·lectius (joves i gent gran) especialment sensibles.

En el següent enllaç trobareu la nostra proposta al Pressupost Municipal 2020: https://drive.google.com/open?id=1rG0n–NKOCTJ20bOvexNnWmBHeTqzMuf

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »